บริหารเงินเป็น เห็นกำไร

บริหารเงินเป็น เห็นกำไร

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : Tatsuya Wani
ผู้แปล : จตุพร สุมนานนท์
ISBN : 978-974-443-639-9
จำนวนหน้า : 184 หน้า
ราคา : 185 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2558

คำแนะนำ
หนังสือเล่มนี้ ไม่ใช่ ความรู้ด้านบัญชี-การเงิน ที่จะทำให้คุณอ่านงบการเงินเป็น 
แต่รวบรัด ตัดสิ่งที่ไม่จำเป็น เน้น “ความเข้าใจง่าย” มากกว่า “ความถูกต้อง” 
ที่แม้จะ “อ่านงบการเงินไม่เป็น” ก็สามารถมองเห็น “ภาพรวม” 
และ ”เข้าใจโครงสร้างของเงิน“ รวมถึง “กลไกในการทำกำไร” ได้ทันที

ไม่มีจำหน่าย


รายละเอียด

หลักการง่าย ๆ สำหรับเจ้าของกิจการ เพื่อเข้าใจโครงสร้างของเงิน
และเพื่อนำกิจการสู่การทำกำไร ผ่านการตัดสินใจอย่างถูกต้อง

หนังสือเล่มนี้ ไม่ใช่ ความรู้ด้านบัญชี-การเงิน ที่จะทำให้คุณอ่านงบการเงินเป็น 
แต่รวบรัด ตัดสิ่งที่ไม่จำเป็น เน้น “ความเข้าใจง่าย” มากกว่า “ความถูกต้อง” 
ที่แม้จะ “อ่านงบการเงินไม่เป็น” ก็สามารถมองเห็น “ภาพรวม” 
และ ”เข้าใจโครงสร้างของเงิน“ รวมถึง “กลไกในการทำกำไร” ได้ทันที

ไม่เก่งตัวเลขก็ไม่เป็นไร แค่จับประเด็นให้ถูก 
บริหาร “เงิน” ให้เป็น ก็สามารถบริหารกิจการให้มี “กำไร” ได้


หนังสือที่เกี่ยวข้อง