เปิดโลกหุ่นยนต์... สำหรับนักประดิษฐ์รุ่นใหม่

เปิดโลกหุ่นยนต์... สำหรับนักประดิษฐ์รุ่นใหม่

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : Katsuhito Kiida
ผู้แปล : ดร.อรรณพ เรืองวิเศษ
ISBN : 974-443-088-5
จำนวนหน้า : 224 หน้า
ราคา : 170 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2548

คำแนะนำ

หนังสือเล่มนี้จึงได้จัดทำขึ้นมาเพื่อต้องการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์ให้กับบุคคลทั่วไปได้เข้าใจความเป็นมาของเทคโนโลยีและอนาคตของหุ่นยนต์ และสามารถคิดค้นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางด้านนี้ ซึ่งจะพัฒนาไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว


ไม่มีจำหน่าย


รายละเอียด

ปัจจุบันนี้การตื่นตัวเรื่องหุ่นยนต์ในประเทศไทยมีมากขึ้น
คนทั่วไปให้ความสนใจเรื่องหุ่นยนต์กันเป็นอย่างมาก
หนังสือเล่มนี้จึงได้จัดทำขึ้นมาเพื่อต้องการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์
ให้กับบุคคลทั่วไปได้เข้าใจความเป็นมาของเทคโนโลยีและอนาคตของหุ่นยนต์

เนื้อหาเขียนในลักษณะที่ไม่ลงลึกในเนื้อหาวิชาการมากไป โดยกล่าวถึง
- ความเป็นมาของหุ่นยนต์
- ประเภทของหุ่นยนต์ที่ใช้ในอาคารต่าง ๆ
- เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาหุ่นยนต์
- เซนเซอร์ที่เป็นประสาทสัมผัสในตัวหุ่นยนต์ แขนหุ่นยนต์
- วิธีการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์
- การสร้างปัญญาให้หุ่นยนต์ให้สามารถคิดได้

เพื่อให้ผู้อ่านได้ทำความเข้าใจเรื่องของหุ่นยนต์ได้มากขึ้น
แม้ว่าจะไม่ได้ให้ข้อมูลในเชิงลึกทางวิชาการหุ่นยนต์อย่างเต็มที่
แต่จะเป็นพื้นฐานที่จะทำให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจเทคโนโลยีทางหุ่นยนต์นี้ได้
และสามารถคิดค้นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางด้านนี้
ซึ่งจะพัฒนาไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว

เหมาะสำหรับ
เด็กและประชาชนทั่วไปที่ต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องหุ่นยนต์ 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง