การสร้างหุ่นยนต์สำหรับการแข่งขัน

การสร้างหุ่นยนต์สำหรับการแข่งขัน

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : CQ Publishing Co., Ltd.
ผู้แปล : ดร.อรรณพ เรืองวิเศษ
ISBN : 974-443-199-7
จำนวนหน้า : 176 หน้า
ราคา : 180 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2548

คำแนะนำ

กล่าวถึงความรู้พื้นฐานในการสร้างหุ่นยนต์ขนาดเล็ก และแนะนำแนวทางการเลือกใช้ชิ้นส่วนอุปกรณ์ การออกแบบวงจร จนถึงการเขียนโปรแกรม โดยอธิบายจากตัวอย่างหุ่นยนต์ที่เคยชนะการแข่งขันในรายการต่าง ๆ มาแล้วในประเทศญี่ปุ่น แนะนำข้อมูลทางเทคนิคที่เป็นประโยชน์ในการสร้างหุ่นยนต์ให้ชนะการแข่งขัน


ไม่มีจำหน่าย


รายละเอียด

กล่าวถึงความรู้พื้นฐานในการสร้างหุ่นยนต์ขนาดเล็ก และแนะนำแนวทางการเลือกใช้ชิ้นส่วนอุปกรณ์ การออกแบบวงจร จนถึงการเขียนโปรแกรม โดยอธิบายจากตัวอย่างหุ่นยนต์ที่เคยชนะการแข่งขันในรายการต่าง ๆ มาแล้วในประเทศญี่ปุ่น เช่น หุ่นยนต์ซูโม่, หุ่นยนต์ทหารม้า (lancer robot), หุ่นยนต์ทวิกีฬา (biathlon robot) และหุ่นยนต์ 4 ขาแบบอัตโนมัติ

ซึ่งเนื้อหาไม่เพียงเน้นให้เห็นถึงวงจรอิเล็กทรอนิกส์และกลไกการทำงานในส่วนต่าง ๆ แต่ยังได้แนะนำข้อมูลทางเทคนิคที่จะเป็นประโยชน์ในการสร้างหุ่นยนต์ให้ชนะการแข่งขันด้วย

เหมาะสำหรับ
นักศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี หรือผู้สนใจทั่วไปที่กำลังเข้าร่วม หรือคิดจะเข้าร่วมแข่งขัน Robot Contest   


หนังสือที่เกี่ยวข้อง