ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน 1 (ฉบับปรับปรุง)

ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน 1 (ฉบับปรับปรุง)

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ดอนสัน ปงผาบ
ผู้แปล : -
ISBN : 978-974-443-414-2
จำนวนหน้า : 320 หน้า
ราคา : 250 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2553

คำแนะนำ
(มี CD สื่อประกอบการสอน)
กล่าวถึงความรู้พื้นฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์และไมโครโปรเซสเซอร์ 
โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ในตระกูล MCS-51  
รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 


รายละเอียด
เนื้อหาประกอบด้วย
ความรู้พื้นฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์และไมโครโปรเซสเซอร์ 
โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ในตระกูล MCS-51
การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี พื้นฐานภาษาซี
การใช้งานโปรแกรม Keil การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์อินพุตและเอาต์พุต
การตรวจสอบ การจำลองการทำงานของโปรแกรม การพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษาซี
และหุ่นยนต์ขนาดเล็กควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
การเขียนโปรแกรมควบคุมจอแสดงผล LCD อินเทอร์รัปต์ วงจรนับ วงจรจับเวลา
และการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ 6 ขา 

หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book