ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC และการประยุกต์ใช้งาน

ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC และการประยุกต์ใช้งาน

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ดอนสัน ปงผาบ และ ทิพวัลย์ คำน้ำนอง
ผู้แปล : -
ISBN : 978-974-443-265-0
จำนวนหน้า : 288 หน้า
ราคา : 230 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2550

คำแนะนำ

(มี CD ประกอบ)
เป็นหนังสือใช้ประกอบการเรียนในวิชาเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน เหมาะสำหรับ นักศึกษาระดับ ปวช., ปวส. และปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และผู้ที่สนใจ


ไม่มีจำหน่าย สั่งซื้อ E-Book


รายละเอียด

เป็นหนังสือใช้ประกอบการเรียนในวิชาเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน

ประกอบด้วย
- ความรู้พื้นฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์ในตระกูล PIC
- โครงสร้างและสถาปัตยกรรม  
- พื้นฐานของภาษาซี
- การใช้งานโปรแกรม CCS PIC C Compiler
- การพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษาซี
- การเขียนโปรแกรมควบคุมหลอดแสดงผล LED
- หลอดแสดงผล 7 ส่วน
- จอแสดงผลแบบ LCD
- สเต็ปเปอร์มอเตอร์
- การใช้งานโปรแกรม Proteus
- หุ่นยนต์เดินตามเส้น
- ตัวตรวจจับอุณหภูมิ DS18S20
- การจำลองการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC

เหมาะสำหรับ
นักศึกษาระดับ ปวช., ปวส. และปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และผู้ที่สนใจ 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book