ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน 1

ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน 1

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ดอนสัน ปงผาบ
ผู้แปล : -
ISBN : 974-443-177-6
จำนวนหน้า : 248 หน้า
ราคา : 220 บาท
ปีที่พิมพ์ :

คำแนะนำ

(มี CD ประกอบ)
เนื้อหาประกอบไปด้วย ความรู้พื้นฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์ ไมโครโพรเซสเซอร์และการประยุกต์ใช้ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช., ปวส., และปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม วิทยาการคอมพิวเตอร์ เม็กคาทรอนิกส์ โทรคมนาคม และผู้ที่สนใจ


สั่งซื้อหนังสือ    สั่งซื้อ E-Book

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

เป็นหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาที่เกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้

เนื้อหาประกอบด้วย
- ความรู้พื้นฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์และไมโครโพรเซสเซอร์
- โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ในตระกูล MCS-51
- การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี
- พื้นฐานของภาษาซี
- การใช้งานโปรแกรม Keil PK51
- การพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษาซี
- การเขียนโปรแกรมควบคุมหลอดแสดงผล LED
- การรับข้อมูลจากสวิตช์
- หุ่นยนต์ขนาดเล็กควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

เหมาะสำหรับ
นักศึกษาระดับ ปวช., ปวส., และปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม วิทยาการคอมพิวเตอร์ เม็กคาทรอนิกส์ โทรคมนาคม และผู้ที่สนใจ 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book