ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน 2

ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน 2

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ดอนสัน ปงผาบ
ผู้แปล : -
ISBN : 974-443-217-9
จำนวนหน้า : 248 หน้า
ราคา : 230 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2549

คำแนะนำ

(มี CD ประกอบ)
เป็นหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาที่เกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช., ปวส., และปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม วิทยาการคอมพิวเตอร์ เม็กคาทรอนิกส์ โทรคมนาคม และผู้ที่สนใจ 


ไม่มีจำหน่าย    สั่งซื้อ E-Book

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

เป็นหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาที่เกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้

เนื้อหาประกอบไปด้วย
  
- การเขียนโปรแกรมควบคุมสัญญาณไฟจราจร
- การควบคุมหลอดแสดงผล 7 ส่วน
- การควบคุมสเตปเปอร์มอเตอร์
- การควบคุมรีเลย์
- การใช้งานโปรแกรม Proteus
- การควบคุมดีซีมอเตอร์
- การควบคุมแขนกล
- การจำลองการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์
- การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ 4 ขา
- หุ่นยนต์เดินตามเส้นควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

เหมาะสำหรับ
นักศึกษาระดับ ปวช., ปวส., และปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม วิทยาการคอมพิวเตอร์ เม็กคาทรอนิกส์ โทรคมนาคม และผู้ที่สนใจ


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book