คู่มือ ISO 9001 : 2000 สำหรับผู้บริหารการศึกษาไทย

คู่มือ ISO 9001 : 2000 สำหรับผู้บริหารการศึกษาไทย

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ และ โศภณา หิรัญบูรณะ
ผู้แปล :
ISBN : 974-832-952-6
จำนวนหน้า : 320 หน้า
ราคา : 200 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2545

คำแนะนำ

การกลั่นกรองจากประสบการณ์ของผู้เขียนทีคลุกคลีอยู่ในวงการประกันคุณภาพ และเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งโรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการ และสถานศึกษามาไม่ต่ำกว่า 9 ปี

 


ไม่มีจำหน่าย   

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

คู่มือ ISO 9001:2000 สำหรับผู้บริหารการศึกษาไทย เหมาะสำหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารงานบริการ เพื่อช่วยให้ได้ศึกษาระบบประกันภัยคุณภาพ ซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยาก โดยเฉพาะเขียนให้อ่านง่าย จากการกลั่นกรองประสบการณ์ที่ผู้เขียนคลุกคลีอยู่ในวงการประกันคุณภาพ และเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งโรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการ และสถานศึกษาหลายแห่งไม่ต่ำกว่า 9 ปี

เนื้อหาภายในเล่ม

• อธิบายข้อกำหนดของ ISO 9001:2000 พร้อมยกตัวอย่าง

• แนวทางและคำถามในการตรวจประเมิน (Audit)

• ถาม-ตอบ ปัญหาในการจัดทำและรักษาระบบ

• การปฏิรูปการศึกษา กับISO 9001:2000

• เปรียบเทียบมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ กับ ISO 9001:2000 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง