กลเม็ดเคล็ดลับการตรวจประเมิน

กลเม็ดเคล็ดลับการตรวจประเมิน

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : I-UP (ไอ-อัพ)
ผู้แปล : -
ISBN : 978-974-443-379-4
จำนวนหน้า : 304 หน้า
ราคา : 220 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2552

คำแนะนำ

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรต่าง ๆ ที่นำระบบมาตรฐานสากลมาใช้ ได้เข้าใจถึงเหตุผลของข้อกำหนดต่าง ๆ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง


ไม่มีจำหน่าย


รายละเอียด

รวบรวมบทความจากคอลัมน์ยอดฮิต (Auditor s Note) ของวารสาร For Quality ซึ่งเขียนขึ้นจากประสบการณ์ตรงของผู้ตรวจประเมิน (Auditor)

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรต่าง ๆ ที่นำระบบมาตรฐานสากลมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2008) มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2004) หรือมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001:2007) ได้เข้าใจถึงเหตุผลของข้อกำหนดต่าง ๆ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

อ่านสนุก เข้าใจง่าย ได้สาระ
ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องคุณสมบัติของ Auditor วิธีการคัดเลือก Certification Body การจัดทำเอกสารและระบบการควบคุม การกำหนดนโยบายคุณภาพ-วัตถุประสงค์คุณภาพ-เป้าหมายคุณภาพ การวางแผนการตรวจประเมินภายใน การตรวจประเมินผู้บริหาร การแก้ปัญหา (Corrective Action) การป้องกันปัญหา (Preventive Action) และอื่น ๆ อีกมากมายที่เกี่ยวข้อง


หนังสือที่เกี่ยวข้อง