การออกแบบแม่พิมพ์

การออกแบบแม่พิมพ์

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ชาญชัย ทรัพยากร และคณะ (ประสิทธิ์ สวัสดิสรรพ์, วิรุฬ ประเสริฐวรนันท์)
ผู้แปล :
ISBN : 978-974-794-808-7
จำนวนหน้า : 340 หน้า
ราคา : 180 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2535

คำแนะนำ

เนื้อหาประกอบด้วย การออกแบบแม่พิมพ์ ประกอบด้วยประเภทของงานปั๊ม ทฤษฎี เกี่ยวกับงานตัด ทฤษฎีเกี่ยวกับ งานพับ ประเภทของ งานขึ้นรูป ส่วนประกอบของ แม่พิมพ์ตัด ขั้นตอนในการออกแบบแม่พิมพ์วิธี LAY OUT SCRAP STRIP การออกแบบ DIE BLOCK


สั่งซื้อหนังสือ    สั่งซื้อ E-Book

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

เราทุกคนคงต่างสงสัยว่างานพิมพ์นั้นเป็นอย่างไร หนังสือเล่มนี้คือคำตอบของงานพิมพ์ที่มีบทบาทต่อเราทุกคน

สิ่งสำคัญขั้นแรกคือ การออกแบบแม่พิมพ์ ประกอบด้วยประเภทของงานปั๊ม ทฤษฎี เกี่ยวกับงานตัด ทฤษฎีเกี่ยวกับ งานพับ ประเภทของ งานขึ้นรูป ส่วนประกอบของ แม่พิมพ์ตัด ขั้นตอนในการออกแบบแม่พิมพ์วิธี LAY OUT SCRAP STRIP การออกแบบ DIE BLOCK ฯลฯ


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book