การออกแบบเครื่องจักรกล

การออกแบบเครื่องจักรกล

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : Shigeru Ikeda, Yuuji Nakanishi
ผู้แปล : ดร.อรรณพ เรืองวิเศษ
ISBN : 9789744437488
จำนวนหน้า : 264 หน้า
ราคา : 260 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2561

คำแนะนำ

 รวบรวมเนื้อหาเบื้องต้นของการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เพื่อให้เข้าใจหลักการออกแบบ ทฤษฎีการคำนวณ ตลอดจนสามารถเลือกใช้ชิ้นส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะกับการใช้งานจริง 


สั่งซื้อหนังสือ   

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

รวบรวมเนื้อหาเบื้องต้นของการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเพื่อให้เข้าใจหลักการออกแบบ ทฤษฎีการคำนวณ ตลอดจนสามารถเลือกใช้ชิ้นส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะกับการใช้งานจริง 


 จุดเด่นของหนังสือ 
• อธิบายพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลด้วยภาพประกอบตลอดทั้งเล่ม
• เนื้อหาแต่ละหัวข้อสั้นกระชับ จบใน 2-3 หน้า 
• การคำนวณที่ยาก ใช้โจทย์ตัวอย่างอธิบายอย่างเป็นขั้นตอน
• มีแบบฝึกหัดครบทุกบท พร้อมเฉลยแบบละเอียด

เหมาะสำหรับ

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี รวมถึงช่างเทคนิคที่เกี่ยวข้อง  

 

ทดลองอ่าน 

 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง