คิดเป็น...ก็รวยได้

คิดเป็น...ก็รวยได้

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : โทโย โทโยะซาวะ
ผู้แปล : ผศ.ประยูร เชี่ยววัฒนา และ Nobuhiko Aikawa
ISBN : 974-443-131-8
จำนวนหน้า : 244 หน้า
ราคา : 189 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2548

คำแนะนำ

เนื้อหาในเล่มบอกเล่าที่มาของสารพันไอเดียสิ่งประดิษฐ์ที่กลายเป็นสินค้ายอดนิยม ซึ่งเริ่มต้นจากความช่างคิด ช่างสังเกต และความพยายามในการคิดดัดแปลงผลิตภัณฑ์ใกล้ตัว พร้อมทั้งแนะนำวิธีการเพาะนิสัยการเป็นนักคิด และขั้นตอนสู่การเป็นนักประดิษฐ์ 


ไม่มีจำหน่าย   

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ทุกคนเห็นว่า ความคิดสร้างสรรค์ของนักประดิษฐ์นั้นเป็น พรแสวง ไม่ใช่ พรสวรรค์ และทุกคนสามารถพัฒนาตนเองให้มีความคิดสร้างสรรค์ที่จะแปรผลเป็นรายได้มหาศาล หากไอเดียนั้นได้รับโอกาสในเชิงพาณิชย์ดังสินค้าต่าง ๆ ที่เป็นกรณีตัวอย่างในเล่ม

เนื้อหาในเล่มบอกเล่าที่มาของสารพันไอเดียสิ่งประดิษฐ์ที่กลายเป็นสินค้ายอดนิยม ซึ่งเริ่มต้นจากความช่างคิด ช่างสังเกต และความพยายามในการคิดดัดแปลง ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใกล้ตัวให้ใช้งานได้ดีและสะดวกขึ้น มีความแปลกและหลากหลายจากเดิม

พร้อมทั้งแนะนำวิธีการเพาะนิสัยการเป็นนักคิดและขั้นตอนสู่การเป็นนักประดิษฐ์ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นและพัฒนาสมรรถนะของสมองของทุกคนให้ทวีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้


หนังสือที่เกี่ยวข้อง