Meditate

ผู้เขียน : Meditate

อัพเดท: 22 ส.ค. 2012 16.09 น. บทความนี้มีผู้ชม: 187340 ครั้ง

เรื่องราว ดีดี จาก ฟอร์เวิร์ด เมล์ ที่ ผู้เขียน ผู้ส่ง หวังดี อยากให้ อ่าน ในการป้องกัน รับรู้ และหลีกเลี่ยง เหตุอันไม่ปรกติ ในชีวิตประจำวัน
คิดว่าหลายคนคงได้รับ ประจำ


เราทุกคนบนโลกสามารถช่วยกันแก้ไขปัญหาโลกร้อนกันได้ทุกคน

เราทุกคนบนโลกสามารถช่วยกันแก้ไขปัญหาโลกร้อนกันได้ทุกคน

-ต้นไม้ใหญ่ 1 ต้น ดูดซับ คาร์บอนไดออกไซด์ได้ 11 กิโลกรัมต่อวัน นั่นคือลด CO2 เพิ่ม O2 ได้ในปริมาณ 11 กิโลกรัมเท่ากัน


-ต้นไม้ใหญ่สูง 18-20 เมตร จะให้ร่มเงาและความเย็น เท่ากับเครื่องปรับอากาศ 5 เครื่องทำงานติดต่อกันเป็นเวลา 20 ชม.

-ต้นไม้ใหญ่ๆช่วยฟอก มลพิษในอากาศ ได้ในปริมาณมากกว่าเครื่องฟอกอากาศหลายร้อยเครื่อง

-ต้นไม้ที่มีประสิทธิภาพสูง ทั้งการสร้าง ออกซิเจน ลดอุณหภูมิ ฟอกอากาศได้ดี จะมีลักษณะดังนี้
มีรูปทรงของต้นเป็นการแผ่ร่มเงาในพื้นที่บริเวณกว้าง
มีใบเล็ก ละเอียด ทำให้ดักจับฝุ่นในอากาศได้ดี และมีพื้นที่แลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนมาก ตามไปด้วย

-ต้นไม้ใหญ่มีมูลค่าทางนิเวศน์ วิทยาไม่ต่ำกว่าต้นละ 200,000 บาท คำนวณจากค่าการลดความร้อนเมื่อเทียบกับเครื่องปรับอากาศ โดยยังไม่ประเมินร่วมกับการแก้ไขปัญหาโลกร้อน โดยการ ฟอกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการฟอกมลพิษในอากาศ

-ต้นไม้ที่ชนะเลิศ ด้านการช่วยปรับปรุงสิ่งแวดล้อมโลก คือ ต้นจามจุรี เพราะสร้างปริมาณก๊าซออกซิเจนสูงที่สุด ช่วยฟอกก๊าซCO2 ได้มากที่สุด สามารถช่วยเก็บฝุ่น(ไว้ที่ใบมากที่สุด) และท้ายที่สุดใบที่ร่วงหล่นยังช่วยในการปรับปรุงดินให้อุดมสมบูรณ์เนื่อง จากเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ มีปริมาณไนโตรเจนสูง อีกด้วย

-ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์อาจใช้เวลาเจริญเติบโตเป็น สิบเป็นร้อยปี แต่การทำลายป่านั้นสามารถทำได้เพียง ไม่กี่วัน ไม่กี่สัปดาห์

-1.ป่าปลูกหนึ่งไร่ (ระยะห่าง 2 เมตรต่อต้น) จะมีต้นไม้ใหญ่ ประมาณ 400 ต้น หากพวกเราทุกคนในประเทศไทย ช่วยกันปลูกต้นไม้ใหญ่กันทุกคน ปีละหนึ่งต้นทุกปี 60 ล้านคน พวกเราจะได้ป่าไม้ ปีละ 60 ล้านต้น หรือ 150,000 ไร่ทุกๆปี

2.หากช่วยกันปลูกทุกๆเดือน เราก็จะได้ ต้นไม้ 720 ล้านต้นทุกๆปี ได้ป่าไม้ปีละ 1.8 ล้านไร่ทุกๆปีด้วยเช่นกัน

3.หากสร้างประเพณีใหม่ปลูกต้นไม้ เท่าจำนวนอายุทุกๆวันเกิด ของทุกปี เป็นของขวัญให้แผ่นดิน ให้โลกใบนี้ อายุเฉลี่ยกลางๆ ที่ 30 ปี ประชากร ของไทย จำนวณ 60 ล้านคน ก็จะได้ ต้นไม้ใหญ่ 1,800 ล้านต้นทุกๆปี ได้ ป่าไม้ 4.5 ล้านไร่ ทุกปีด้วยเช่นกัน

4.หากทุกคนบนโลก 6,000 ล้านคน ปลูกต้นไม้ใหญ่คนละ 1 ต้นทุกเดือน คนที่อยู่ซีกโลกเหนือ ก็มาจ้างผู้ที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรปลูกป่าเขตร้อนก็ได้ ก็จะได้ต้นไม้ทั้งหมด 72,000 ล้านต้นในทุกๆปี ได้ป่าไม้ 180 ล้านไร่ทุกๆปี ช่วยกันทำแบบนี้กันในทุกประเทศ ก็จะค่อยๆฟื้นฟูโลกใบนี้ได้ครับ

ตามข้อ 1. ลด ปริมาณคาร์บอนได้ 240 ล้านตันต่อปี สร้างออกซิเจน ที่กลายมาเป็นโอโซนในชั้นบรรยากาศ ได้ในปริมาณ 240 ล้านตันต่อปี ด้วยเช่นกัน
ข้อ 2. ลดได้ 2,890 ล้านตัน ต่อปี
ข้อ 3. ลดได้ 7,227 ล้านตันต่อปี
ข้อสี่ ลดได้ 289,000 ล้านตัน ต่อปี ครับ

ปัจจุบันในข้อตกลง CDM มีการซื้อขาย คาร์บอนเครดิตกัน ตันละเท่าไร ผมจำไม่ได้ ขอสมมติ แค่ ตันละ 2750-3500 บาท หากทำตามข้อ สี่ได้ ก็จะเป็นมูลค่าที่เราช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้ ถึง 765 ล้านๆ บาท หรือ 20 ล้าน ล้าน เหรียญสหรัฐครับ แถมยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโลกด้วย สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้โลกด้วย ได้ผลิตภัณฑ์จากป่าด้วย

การแก้ไขปัญหาโลกร้อนมีเพียงหลักง่ายๆแค่นี้ครับ
จริงใจ
เต็มใจ
เข้าใจ
ร่วมใจ"แล้วเราจะเริ่มต้นกันอย่างไรดีล่ะ"

ก็เริ่มต้นด้วยการปลูกแนวคิดเหล่านี้ในใจของทุกคนก่อนไง

คราวนี้เรามาลองคิดดูว่าวิธีไหนจะช่วยเผยแพร่แนวคิด ดีๆแบบนี้ออกไปได้ดีที่สุด

--คำตอบคือการส่ง ฟอร์เวิดด์เมล์ ข้อความนี้ออกไปยังทุกคนที่เรามี อีเมล์แอดเดรส และขอให้เขา ช่วยส่งต่อออกไปยังทุกๆคนที่เขารู้จัก ไม่นาน แนวคิดนี้จะถูกหว่านลงกลางดวงใจทุกๆดวง (แต่จะงอกหรือไม่งอก ก็ขึ้นกับจิตสำนึกของใจดวงนั้นที่มีต่อโลกใบนี้)

---ส่งและแปลบทความนี้ออกไป และส่งไปยัง กลุ่มเป้าหมายใหญ่ ที่มีผลสูง เช่น กลุ่มกรีนพีช อัลกอร์ เวบที่เกี่ยวข้องกับงานรณรงค์ด้านนี้โดยตรง เห็น เซอร์ ริชาร์ด แบรนสันเจ้าของกลุ่มเวอร์จิ้นก็กำลังสนใจเรื่องนี้อยู่นะ สถานีวิทยุกรีนเวฟ หนังสือ นิตยสารต่างๆ องค์กร มูลนิธิต่างๆ ถ้าเขา เข้าใจและเห็นประโยชน์จะทำให้เร็วขึ้นมาก

---ง่ายที่สุด ส่งบทความนี้ให้กับทีมไอทีในองค์กรของคุณ ขอให้เขาให้ส่งให้ทุกคนที่มีชื่อในลิสต์ ส่งให้ทีมแอดมินให้ช่วยส่งให้สมาชิกทุกคนในเวบไซท์นี้ ที่มีอีเมล์ แล้วให้ช่วยฟอร์เวิด์ด ต่อ

---ส่วนการปลูกต้นไม้จริงก็ขอจงปลูกลงไปเถอะทุกๆที่ ที่เป็นดิน เป็นที่ว่าง ไม่มีคนใช้ประโยชน์ ตามวัดวาอาราม ริมทางหลวง (เอาห่างประมาณ 5-10 เมตร) ริมทางรถไฟ ดาดฟ้า ระเบียงบ้าน ขอบหน้าต่าง (เล็กหน่อยก็ยังดีกว่าไม่มี ไม่ปลูกเลย)

---หากจะปลูกต้นไม้ให้โตเร็วสุดก็ต้องเป็นกล้าจากการเพาะ เลี้ยงเนื้อเยื่อ โตเร็วกว่าการเพาะเมล็ด ไม่กลายพันธุ์ ปลูกต้นฝน จะมีโอกาสรอดสูง

---มีอีกวิธีหนึ่ง โดยการปลูกต้นไม้ให้ร่มเงา และวางไว้ใกล้ๆคอนเดนเซอร์แอร์จะช่วยลดอุณหภูมิการทำงานของแอร์ให้ทำงานเบา ลง กินไฟน้อยลงอายุการใช้งานยาวนานขึ้น แถมช่วยสร้างออกซิเจนให้โลกนี้ด้วย เคล็ดลับอีกอย่าง คือ หากปลูกไม้กระถาง ให้ใช้กระถางดินเผา สีส้มที่ไม่เคลือบ เพราะผิวดินเผามีรูพรุนเล็กๆ ช่วยนำความชื้นใดนกระถางค่อยๆออกมา ทำให้ช่วยลดอุณหภูมิโดยรอบกระถางได้อีกสอง สาม องศา เซลเซียส

บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที