Meditate

ผู้เขียน : Meditate

อัพเดท: 22 ส.ค. 2012 16.09 น. บทความนี้มีผู้ชม: 180291 ครั้ง

เรื่องราว ดีดี จาก ฟอร์เวิร์ด เมล์ ที่ ผู้เขียน ผู้ส่ง หวังดี อยากให้ อ่าน ในการป้องกัน รับรู้ และหลีกเลี่ยง เหตุอันไม่ปรกติ ในชีวิตประจำวัน
คิดว่าหลายคนคงได้รับ ประจำ


แบบทดสอบทายนิสัย

เลือกข้อที่ใกล้เคียงมากที่สุดนะ

  1.
บุคลิกภาพของคุณเป็นอย่างไร?

  (I)
 ชอบสันโดษ, คิดก่อนทำ,    มีแรงบันดาลใจหรือความคิดจากตัวเองเป็นใหญ่

  (E)
 ชอบเข้าสังคม, ชอบไปงานสังสรรค์, ทำก่อนคิด,   มีแรงบันดาลใจหรือความคิดจากคน.
  
สิ่งของ , สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่

 

2. เมื่อคุณมีข้อมูลที่ต้องพิจารณา คุณจะพิจารณาข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร?

  (S)
ดูถึงรายละเอียดของข้อมูล, ดูถึงปัญหาปัจจุบัน,    ดูถึงหลักความเป็นจริง

  (N)
ดูถึงภาพรวมหรือข้อสรุปของข้อมูล, คาดการณ์ล่วงหน้า,    ดูถึงความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น


  3.
คุณใช้อะไรในการตัดสินใจกับปัญหา? (โดยสัญชาตญาณของคุณ)

  (T)
ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ, ใช้หลักตรรกวิทยาความถูกต้อง,    คิดถึงผลที่จะตามมาจากการ ตัดสินใจ

  (F)
ใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจ, ตัดสินใจจากความชอบ, ความต้องการ, คิดถึงความต้องการ
  
และการตอบสนองของตน

  4.
คุณมีวิธีการดำเนินชีวิตอย่างไร?

  (J)
ชอบวางแผนในการใช้ชีวิตประจำวัน , ชอบตั้งเป้าหมาย ระยะเวลา
 
วันที่ในการทำ ,  ชอบตัดสินใจเพื่อให้จบปัญหา

  (P)
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งรอบตัว , ไม่ยึดติด ,    มีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ , รับฟังความคิดผู้อื่น
วิธีการ : เลือกตัวอักษรภาษาอังกฤษหน้าข้อที่เลือก  แล้วนำมาเรียงกัน

คำเฉลย :

  ISTJ - The Duty Fulfiller "
ผู้สำเร็จ "
   -
มีสมาธิสูง , เงียบ , เป็นคนรักครอบครัว
   -
ละเอียด , จริงจัง และ ไว้ใจได้
   -
ทำงานหนัก , เจ้าระเบียบ และ มีความรับผิดชอบสูง
   -
อาจจะทำให้ถูกเอาเปรียบได้ เพราะความที่เขา   ซื้อสัตย์และเป็นที่พึ่งได้
   -
ไม่เก่งเรื่องของความรู้สึก

  ISTP - The Mechanic "
ช่างเครื่อง "
   -
เงียบ , ชอบผจญภัย และ กีฬา
   -
ชอบเสี่ยง , เป็นตัวของตัวเอง , แก้ปัญหาเก่ง
   -
มองโลกในแง่ดี แต่อาจโกรธง่ายตอนเครียด
   -
ปกติไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรให้คนอื่นอยู่ ทั้งดีและไม่ดี

  ISFJ - The Nurturer "
ผู้ดูแล "
   -
เงียบ , ใจดี , มีสติ
   -
มีความรับผิดชอบ แก่ภาระและหน้าที่
   -
คิดถึงคนอื่นก่อนตัว , จำคนเก่ง
   -
เสียกำลังใจเมื่อถูกวิจารณ์
   -
ชอบเก็บความรู้สึกไว้กับตัวเอง

  ISFP - The Artist "
ศิลปิน "
   -
เงียบ , ใจดี , จริงจัง และ อ่อนไหว
   - ไม่ชอบการโต้แย้ง, ไม่ชอบระเบียบ
   -
ความคิดสร้างสรรค์ และ ไม่เหมือนใคร , รักขอบสวยของงาม
   -
เข้าใจยาก , เปิดเผยตัวเองกับคนใกล้ชิดเท่านั้น
   -
ใช้ชีวิตอย่างจริงจัง


 

INFJ - The Protector " ผู้ป้องกัน "
   -
ความคิดสร้างสรรค์ , อ่อนไหว , เป็นตัวของตัวเอง
   -
เก่งเรื่องคน และ สถานการณ์
   -
เป็นคนลึกซึ้ง ,ซับซ้อน , ชอบความเป็นส่วนตัว
   -
เข้าใจยาก , มีความมั่นใจในตัวเองสูง ,  ดื้อรั้นต่อความคิดของผู้อื่น
   -
ไม่ชอบการโต้แย้ง

  INFP - The Idealist "
นักอุดมการณ์ "
   -
เงียบ , ซื่อสัตย์ , ชอบอุดมการณ์
   -
ชอบช่วยเหลือ และ เข้าใจคนอื่น
   -
ไม่ชอบการโต้แย้ง
   -
ซื่อสัตย์ต่อตนเอง
   -
มีความคิดสร้างสรรค์

  INTJ - The Scientist "
นักวิทยาศาสตร์ "
   -
ฉลาด . มุ่งมั่น , ไม่เหมือนใคร
   -
เป็นผู้นำที่ดี , มีความมั่นใจสูง , มองการณ์ไกล
   -
ชอบคิดคนเดียว และ ชอบอยู่คนเดียว , ชอบด่วนสรุป ,   ไม่ชอบรายละเอียด , คิดว่าตนเองถูก เสมอ
   -
บอกความรู้สึกไม่เก่ง , จะมีปัญหากับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด

  INTP - The Thinker "
นักคิด "
   -
ความคิดสร้างสรรค์ , เป็นตัวของตัวเอง , มีเหตุมีผล และ   มีความสามารถสูง
   -
ไม่อยากถูกนำหรือนำคนอื่น , ไม่ชอบระเบียบ
   -
ใช้เวลาในหัวตัวเองมาก , ไม่อยู่กับเนื้อกับตัว
   -
เงียบ , ไม่ค่อยรู้ว่าคนอื่นรู้สึกยังไง
  -
มีอารมณ์ซับซ้อน , ไม่อยู่นิ่ง และ แปรปรวน

  ESTP - The Doer "
ผู้กระทำ "
   -
เป็นมิตร , ยืดหยุ่นง่าย , เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นเก่ง
   -
ไม่ชอบคำอธิบาย แต่ต้องการแค่ผลลัพธ์
   -
ใช้ชีวิตที่สนุกสนาน จึงทำให้ผ่านไปเร็ว
   -
รักสนุก , สามารถทำร้ายจิตใจผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว
   -
ไม่ชอบเคารพกฎระเบียบ
   - เบื่อง่าย

  ESTJ - The Guardian " ผู้พิทักษ์ "
   - มีระเบียบ , ซื่อตรง , ตรงไปตรงมา
   -
มีความมั่นใจในตัวเอง , มีความสามารถ . ทำงานหนัก , เป็นผู้นำ
   -
ชอบความปลอดภัย และ ความสงบสุข
   -
บอกความรู้สึก และ ความห่วงใยไม่เก่ง

  ESFP - The Performer "
ผู้แสดง "
   -
อยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ , มีมนุษยสัมพันธ์ดี , รักสนุก และ   ทำงานเป็นทีมได้ดี
   -
มองโลกในแง่ดี , ต้อนรับทุกคน แต่ ก็เกลียดทุกคนได้เหมือนกัน
   -
ไม่ชอบงานประจำ , คิดมากเวลาเครียด
   - รักสวยรักงาม

  ESFJ - The Caregiver "
นักใส่ใจ"
   -
มีน้ำใจ , คนชอบ , มีสติ , มีความรับผิดชอบ
   -
เก่งเรื่องคน , เข้าใจ , สนใจ และ ปรับตามคนได้
   -
ชอบให้คนชอบ , ชอบบริการผู้อื่นก่อนตนเอง
   -
รักสงบ และ ความปลอดภัย , ไว้ใจได้ , กระตือรือร้น
   -
อ่อนไหว , ต้องการการเห็นด้วยจากผู้อื่น

  ENFP - The Inspirer "
ผู้มีแรงบันดาลใจ "
   -
มีความคิดสร้างสรรค์ , กระตือรือร้น , ยืดหยุ่น
   - ต้อนรับไอเดียใหม่ ๆ เสมอ แต่จะเบื่อกับรายละเอียด
   -
มีมนุษยสัมพันธ์ดี , ชอบให้คนชอบ   แต่ก็สามารถหลอกใช้ผู้อื่นได้ด้วย
   -
เป็นคนร่าเริง และ ชอบเป็นอิสระ

  ENFJ - The Giver "
ผู้ให้ "
   -
มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก , ห่วงใยความรู้สึกของผู้อื่นเสมอ
   -
ไม่ชอบอยู่คนเดียว , ต้องการอยู่กับผู้อื่นตลอดเวลา
   -
มีความสามารถที่จะทำในสิ่งที่เขาชอบหลาย ๆ อย่าง
   -
มีความมั่นใจในตัวเอง , เจ้าระเบียบ

  ENTP - The Visionary "
ผู้มีวิสัยทัศน์"
   -
มีความคิดสร้างสรรค์ , ฉลาด , แก้ปัญหาเก่ง
   -
ชอบไอเดียใหม่ , ไม่ชอบทำอะไรซ้ำ ๆ
   -
ชอบคุย , คุยเก่ง , หัวไว
   -
ไม่สนใจเรื่องความรู้สึก แต่เพียงจะให้งานสำเร็จ
   - บางครั้งอาจจะเคร่งครัดกับคนรอบข้าง

  ENTJ - The Executive "
ผู้บริหาร "
   -
เป็นผู้นำตั้งแต่เกิด , พูดต่อหน้าคนเก่ง , ฉลาด , มีความรู้
   -
เห็นความสำคัญในความรู้ และ ความสามารถ , ไม่มีความอดทนกับคนทำงานไม่เก่ง
   -
แก้ปัญหาเก่ง , สามารถเข้าใจปัญหาซับซ้อน
   -
เจ้ากี้เจ้าการ , ไม่มีความอดทน , เด็ดขาด , น่าเกรงขาม 
 

ESTP - The Doer "
ผู้กระทำ "
   -
เป็นมิตร , ยืดหยุ่นง่าย , เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นเก่ง
   -
ไม่ชอบคำอธิบาย แต่ต้องการแค่ผลลัพธ์
   -
ใช้ชีวิตที่สนุกสนาน จึงทำให้ผ่านไปเร็ว
   -
รักสนุก , สามารถทำร้ายจิตใจผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว
   -
ไม่ชอบเคารพกฎระเบียบ
   - เบื่อง่าย

  ESTJ - The Guardian " ผู้พิทักษ์ "
   - มีระเบียบ , ซื่อตรง , ตรงไปตรงมา
   -
มีความมั่นใจในตัวเอง , มีความสามารถ . ทำงานหนัก , เป็นผู้นำ
   -
ชอบความปลอดภัย และ ความสงบสุข
   -
บอกความรู้สึก และ ความห่วงใยไม่เก่ง

  ESFP - The Performer "
ผู้แสดง "
   -
อยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ , มีมนุษยสัมพันธ์ดี , รักสนุก และ   ทำงานเป็นทีมได้ดี
   -
มองโลกในแง่ดี , ต้อนรับทุกคน แต่ ก็เกลียดทุกคนได้เหมือนกัน
   -
ไม่ชอบงานประจำ , คิดมากเวลาเครียด
   - รักสวยรักงาม

  ESFJ - The Caregiver "
นักใส่ใจ"
   -
มีน้ำใจ , คนชอบ , มีสติ , มีความรับผิดชอบ
   -
เก่งเรื่องคน , เข้าใจ , สนใจ และ ปรับตามคนได้
   -
ชอบให้คนชอบ , ชอบบริการผู้อื่นก่อนตนเอง
   -
รักสงบ และ ความปลอดภัย , ไว้ใจได้ , กระตือรือร้น
   -
อ่อนไหว , ต้องการการเห็นด้วยจากผู้อื่น

  ENFP - The Inspirer "
ผู้มีแรงบันดาลใจ "
   -
มีความคิดสร้างสรรค์ , กระตือรือร้น , ยืดหยุ่น
   - ต้อนรับไอเดียใหม่ ๆ เสมอ แต่จะเบื่อกับรายละเอียด
   -
มีมนุษยสัมพันธ์ดี , ชอบให้คนชอบ   แต่ก็สามารถหลอกใช้ผู้อื่นได้ด้วย
   -
เป็นคนร่าเริง และ ชอบเป็นอิสระ

  ENFJ - The Giver "
ผู้ให้ "
   -
มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก , ห่วงใยความรู้สึกของผู้อื่นเสมอ
   -
ไม่ชอบอยู่คนเดียว , ต้องการอยู่กับผู้อื่นตลอดเวลา
   -
มีความสามารถที่จะทำในสิ่งที่เขาชอบหลาย ๆ อย่าง
   -
มีความมั่นใจในตัวเอง , เจ้าระเบียบ

  ENTP - The Visionary "
ผู้มีวิสัยทัศน์"
   -
มีความคิดสร้างสรรค์ , ฉลาด , แก้ปัญหาเก่ง
   -
ชอบไอเดียใหม่ , ไม่ชอบทำอะไรซ้ำ ๆ
   -
ชอบคุย , คุยเก่ง , หัวไว
   -
ไม่สนใจเรื่องความรู้สึก แต่เพียงจะให้งานสำเร็จ
   - บางครั้งอาจจะเคร่งครัดกับคนรอบข้าง

  ENTJ - The Executive "
ผู้บริหาร "
   -
เป็นผู้นำตั้งแต่เกิด , พูดต่อหน้าคนเก่ง , ฉลาด , มีความรู้
   -
เห็นความสำคัญในความรู้ และ ความสามารถ , ไม่มีความอดทนกับคนทำงานไม่เก่ง
   -
แก้ปัญหาเก่ง , สามารถเข้าใจปัญหาซับซ้อน
   -
เจ้ากี้เจ้าการ , ไม่มีความอดทน , เด็ดขาด , น่าเกรงขาม

บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที