ลูกจ้างมืออาชีพ

ผู้เขียน : ลูกจ้างมืออาชีพ

อัพเดท: 19 ส.ค. 2008 20.34 น. บทความนี้มีผู้ชม: 56373 ครั้ง

ISO14001:2004 ท่านอาจจะเคยอ่านISO14001:2004 มาบ้างแล้ว แต่บทความ ISO14001:2004 ที่ท่านจะได้อ่านต่อไปนี้ ท่านจะไม่สามารถหาอ่านได้ นอกจากที่นี่ และ นี่! เป็นประสบการณ์จากการทำงานจริง ซึ่งท่านอาจจะได้แนวคิดและตัวอย่างการประยุกต์สำหรับการทำงานของท่านได้ไม่มากก็น้อย...ลูกจ้างมืออาชีพ


ข้อกำหนด4.5

4.5 การตรวจสอบ

4.5.1 การเฝ้าติดตามและตรวจวัด

1. องค์กรต้องจัดทำ , นำไปใช้และคงรักษาขั้นตอนการปฏิบัติงานในการเฝ้าติดตามและตรวจวัดในส่วนสำคัญของการปฏิบัติงานที่สามารถมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญอย่างสม่ำเสมอ

2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานต้องรวมถึงเอกสารที่แสดงข้อมูลของประสิทธิภาพการเฝ้าติดตาม , การควบคุมการปฏิบัติงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร

3. องค์กรต้องมั่นใจว่าจะใช้งานและดูแลรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการเฝ้าติดตามและตรวจวัดที่ได้รับการสอบเทียบหรือทวนสอบแล้ว

4. และต้องเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการสอบเทียบหรือทวนสอบไว้

 

4.5.2 การประเมินความสอดคล้อง

4.5.2.1

1. เพื่อแสดงถึงความความมุ่งมั่นในการปฏิบัติให้สอดคล้อง   องค์กรต้องจัดทำ , นำไปใช้และคงรักษาขั้นตอนสำหรับการประเมินความสอดคล้องกับข้อกฎหมายต่างๆเป็นระยะๆ

2. องค์กรต้องเก็บบันทึกของผลการประเมินเป็นระยะๆนี้ไว้

 

4.5.2.2

1. องค์กรต้องประเมินความสอดคล้องกับข้อบังคับต่างๆที่องค์กรเกี่ยวข้อง   องค์กรอาจจะรวมการประเมินนี้กับการประเมินข้อกฎหมายต่างๆในข้อ 4.5.2.1    หรืออาจจะแยกกันก็ได้

2. องค์กรต้องเก็บบันทึกของผลการประเมินเป็นระยะๆนี้ไว้

 

4.5.3 ความไม่สอดคล้อง  การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน

1. องค์กรต้องจัดทำ , นำไปใช้และคงรักษาขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับดำเนินการกับความไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดที่เกิดขึ้นหรือมีแนวโน้มว่าจะเกิด   เพื่อดำเนินการแก้ไขและป้องกันความไม่สอดคล้องนั้น

2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานต้องระบุข้อกำหนดสำหรับ

ก)  ชี้บ่งและแก้ไขสิ่งที่ไม่สอดคล้องนั้น   และดำเนินการลด    ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น

ข)  สืบสวนและพิจารณาสาเหตุของความไม่สอดคล้องนั้น   และดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดขึ้นอีก

ค) ประเมินความจำเป็นของการดำเนินการในการป้องกันความไม่สอดคล้องนั้น   และนำการดำเนินการที่เหมาะสมนั้นไปใช้   เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก

ง)  บันทึกผลของการแก้ไขและการป้องกันนั้น   และ

จ)  ทบทวนประสิทธิผลของการแก้ไขและป้องกันนั้น

3. การดำเนินการต้องเหมาะสมกับขนาดของปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

4. องค์กรต้องมั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จำเป็น   จะนำไปจัดทำเป็นเอกสารของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

 

4.5.4 การควบคุมบันทึก

1. องค์กรต้องจัดทำ , นำไปใช้และคงรักษาบันทึกที่จำเป็นในการแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องตามข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม   และตามมาตรฐานนี้   และแสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จ

2. องค์กรต้องจัดทำ , นำไปใช้และคงรักษาขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับการชี้บ่ง , การจัดเก็บ , การป้องกัน , การเรียกคืน , ระยะเวลาจัดเก็บและการทำลายบันทึก

3. บันทึกต้องอ่านง่าย , แสดงชื่อไว้และสอบกลับได้

 

4.5.5 การตรวจติดตามภายใน

1. องค์กรต้องมั่นใจว่าการตรวจติดตามภายในของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการตามช่วงเวลาที่วางแผนไว้ เพื่อ

ก)  พิจารณาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมว่า

                                                1)  สอดคล้องตามแผนที่กำหนดไว้ในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม         รวมถึงมาตรฐานฉบับนี้

                                                2)  มีการนำไปใช้และคงรักษาอยู่

ข)  จัดเตรียมข้อมูลผลการตรวจติดตามให้ผู้บริหารรับทราบ

2. กำหนดการตรวจติดตามต้องถูกวางแผน , นำไปใช้และคงรักษาโดยองค์กร   โดยพิจารณาถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง   และผลการตรวจติดตามครั้งที่ผ่านมา

3.  ขั้นตอนการตรวจติดตามต้องจัดทำ , นำไปใช้และคงรักษาโดยระบุ

- หน้าที่ความรับผิดชอบและข้อกำหนดสำหรับการวางแผนและการดำเนินการตรวจติดตาม , การรายงานผลและการเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้อง

                                - การพิจารณาเกณฑ์การตรวจติดตาม , ขอบเขตการตรวจ , ความถี่และวิธีการ

4. การเลือกผู้ตรวจและการตรวจต้องมั่นใจในความยุติธรรมและเป็นอิสระจากงานที่ตรวจ


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที