อ.สมิต

ผู้เขียน : อ.สมิต

อัพเดท: 19 ส.ค. 2008 16.28 น. บทความนี้มีผู้ชม: 812597 ครั้ง

การนำเสนอเป็นหนึ่งในทักษะที่ทุกคนจะต้องฝึกฝนให้เกิดขึ้นแก่ตน เพราะเป็นทางนำมาซึ่งความสำเร็จในการนำผลงาน แผนงาน โครงการและความคิดต่างๆ เสนอเพื่อให้มีการรับรอง หรือ อนุมัติ นับว่าเป็นสิงสำคัญอย่างยิ่งในการทำงานและการดำเนินชีวิต


หลักการนำเสนอ

หลักการนำเสนอ

                       

           ในการนำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆก็ตาม  ผู้นำเสนอจะต้องพิจารณาถึงหลักการที่จะใช้เป็นข้อยึดถือ  คือให้มีความถูกต้องเหมาะสม  มิฉะนั้นจะเกิดผลเสียต่อผู้นำเสนอเองและหน่วยงานของผู้นำเสนอด้วย  เพราะการนำเสนอจะส่งผลโดยตรง  และ โดยทางอ้อมต่อภาพลักษณ์ของบุคคลและองค์กรที่จัดนำได้  จึงต้องคำนึงถึงหลักการในการกำหนดจุดมุ่งหมายการนำเสนอ  การวางโครงสร้างการนำเสนอ  และการเตรียมเนื้อหาที่จะนำเสนอ

·       การกำหนดจุดมุ่งหมายของการนำเสนอ

                        การนำเสนอจะต้องมีจุดมุ่งหมายที่อยู่บนพื้นฐานของหลักการ  ดังนี้

1.       ต้องก่อประโยชน์ทั้งต่อฝ่ายผู้นำเสนอและผู้รับการนำเสนอ

2.       ต้องคำนึงถึงผู้รับการนำเสนอเป็นหลัก

3.       ต้องมีจุดมุ่งหมายที่มีความเป็นไปได้

4.       ต้องไม่กำหนดจุดมุ่งหมายมากหลากหลายจนคลุมเครือ

5.       ต้องกำหนดจุดมุ่งหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์

                      

·       การวางโครงการนำเสนอ

                        โครงสร้างการนำเสนอ  เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้การนำเสนอมีความสมรูป  ตามเนื้อหาของการนำเสนอ  จึงควรจัดโครงสร้างตามหลักการดังนี้

1.       ต้องมีส่วนของการกล่าวนำ  ให้รู้ว่าผู้นำเสนอ  หรือคณะผู้นำเสนอเป็นใคร  หรือ

ประกอบด้วยผู้ใดบ้าง  และนำเสนอในนามของหน่วยงานใด  บอกชื่อเรื่องที่นำเสนอ พร้อมด้วยวัตถุประสงค์  บอกระยะเวลาที่จะใช้ในการนำเสนอ  และแจ้งให้รู้ถึงข้อมูลที่ได้เสนอให้พิจารณาแล้วล่วงหน้า

2.       ต้องมีส่วนแจ้งให้รู้ถึงสถานการณ์  ความเป็นมาของเรื่อง ให้รู้ถึงความเดิมก่อนที่

จะนำเสนอว่ามีความสืบเนื่องประการใด

3.       ต้องมีส่วนที่ชี้ถึงสภาพปัญหา  สาเหตุของปัญหา และ ตัวแปรที่สัมพันธ์เกี่ยวข้อง 

เช่น  ข้อกฎหมาย

4.       ต้องมีส่วนที่ชี้ถึงทางเลือกในการแก้ปัญหาพร้อมด้วยการประเมินข้อดีและข้อเสีย

5.       ต้องมีส่วนที่เป็นข้อเสนอในการแก้ปัญหาอันเป็นการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดี 

ที่สุด

6.       ต้องมีส่วนที่เป็นบทสรุป  ทั้งข้อเท็จจริง  และข้อโต้แย้งที่สำคัญ  ถ้าเป็นการนำ

เสนอเพื่อขออนุมัติ  จะต้องกล่าวถึงขั้นตอนการดำเนินงานต่อไป  ถ้าได้รับอนุมัติ


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที