Writer - ลำดับรายชื่องานเขียน

ชื่อเรื่องผู้เขียนหมวดตอนโหวตอ่าน
บรรษัทภิบาล จันทร์เพ็ญ จันทนา การบริหารจัดการ 1 33 28319
เศรษฐกิจพอเพียง พลัง!ที่คนใจร้อนไม่สามาถเข้าถึง ศุภกร การบริหารจัดการ 1 8924
ภาคห้า (เพิ่มเติม) บทที่ ๑ ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้นำ CXO.Asia การบริหารจัดการ 1 10 4416
การศึกษาไทย เมื่อไรจะปฏิรูปกันจริงๆ สร การบริหารจัดการ 1 5114
108 ปัญหาที่ทำงาน ทศชาติ การบริหารจัดการ 2572
การนำเทคนิคการสนทนากลุ่มย่อย (FGD)มาใช้เพื่อการพัฒนาองค์กรและบุคลากร สร การบริหารจัดการ 1 21875
ทำไมต้องสอบเทียบ TPA Magazine การบริหารจัดการ 2 15 23329
หัวอกเด็กพิมพ์ดีด แม่น้องมุก การบริหารจัดการ 1 3702
ความร่วมมือแบบบูรณาการที่เป็นรูปธรรม TPA Magazine การบริหารจัดการ 1 5503
เจาะ แก่น โลจิสติกส์ ศ. ดนัย การบริหารจัดการ 1 4158
madeinthailand นบณัฐพงศ์ การบริหารจัดการ 2511
10 สาเหตุสำคัญที่ทำให้การประเมินผลการปฎิบัติงานล้มเหลว TPA Magazine การบริหารจัดการ 1 26615
4 ยอดนักธุรกิจ มือทองระดับโลก TPA Magazine การบริหารจัดการ 4 18537
ภาคสี่ (สองภาษา) บทที่ ๒ ระบบรับรู้และความคิดของมนุษย์ CXO.Asia การบริหารจัดการ 1 5560
ภาคสี่ (สองภาษา) บทที่ ๑ การเรียนรู้ (ธรรมชาติของมนุษย์) จากการ ถาม ตอบ ด้วยตัวเราเอง CXO.Asia การบริหารจัดการ 1 5203
"Winner & Loser" สุปรีชา การบริหารจัดการ 3247
ภาคสาม บทที่ ๑๑ การปฎิรูป การวางตัวและ จุดยืนความเป็นกลาง ในสังคมเรา และสังคมโลก อย่างเข้มแข็ง ยั่งยืน แท้จริง CXO.Asia การบริหารจัดการ 1 7224
ภาคสาม บทที่ ๑๐ (เพิ่ม) การปฎิรูปความขัดแย้ง ความบาดหมาง ด้วยการเรียนรู้ จากความหลากหลาย และความยึดมั่นในตัวตน CXO.Asia การบริหารจัดการ 1 4588
ภาคสาม บทที่ ๙ การปฎิรูปประเทศไทย เริ่มจาก การวิพากษ์วิจารณ์ตัวเราเอง CXO.Asia การบริหารจัดการ 1 3945
Visual Management การจัดการแบบโปร่งใส วิลลี่ การบริหารจัดการ 2 18348
ภาคสาม บทที่ ๘ การปฎิรูปประเทศไทย ด้วยการเรียนรู้จากน้ำ CXO.Asia การบริหารจัดการ 1 4142
ภาคสาม บทที่ ๗ แก่นของปฎิรูปการศึกษา การเรียนรู้ โดยการตั้งคำถามพื้นฐาน และเรียนโดยเป็นผู้สอน CXO.Asia การบริหารจัดการ 1 1 4724
ภาคสาม บทที่ ๖ จดหมายเรียนถึง ท่านผู้นำ ผู้ใหญ่ทุกท่าน ผู้ซึ่งอยู่บนเส้นทาง แห่งรัฐบุรุษ ของบ้านเมือง CXO.Asia การบริหารจัดการ 1 4145
ภาคสาม บทพิเศษ จดหมายถึงพี่น้องชาวใต้ ผู้เท่าเทียมกัน CXO.Asia การบริหารจัดการ 1 3563
ภาคสาม บทที่ ๕ ปัญหาหลักเรื่องความอยุติธรรม และการขาดความเป็นกลาง ในบ้านเมืองเรา CXO.Asia การบริหารจัดการ 1 14248
ภาคสาม บทที่ ๔ ความอยาก และความโกรธ ผู้มีอิทธิพลสูงสุด ตัวจริง ต่อสันติภาพ ต่อความยุติธรรม CXO.Asia การบริหารจัดการ 1 3957
ภาคสาม บทที่ ๓ การหมุน การเหวี่ยง สวิง ของ เศรษกิจและเศรษฐศาสตร์ CXO.Asia การบริหารจัดการ 1 6192
ภาคสาม บทที่ ๒ ศาสนา ทุกศาสนาล้วนมุ่งหน้าสู่จุดหมายเดียวกัน ไหลรวมเป็นศาสนาเดียวกัน ในที่สุด CXO.Asia การบริหารจัดการ 1 4993
ภาคสาม บทที่ ๑ ปัญหาหลักของมนุษย์เรา คือ เราหลงทาง แต่เราไม่รู้ ว่าหลงทาง CXO.Asia การบริหารจัดการ 1 4265
วิธีถอดรหัส นักบริหารที่แท้จริง editor การบริหารจัดการ 1 24678
เทคนิคการติดต่อนัดหมายกับผู้ใหญ่ให้ได้ผล editor การบริหารจัดการ 1 3 24658
เทคนิคการบริหารทีมงานสู่ความสำเร็จ editor การบริหารจัดการ 4 51069
ภาคสอง บทที่ ๕ (ภาคปฎิบัติ) การปฎิรูปบ้าน วัด โรงเรียน (สามเหลี่ยมการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา ที่พื้นฐานที่สุด) CXO.Asia การบริหารจัดการ 1 4983
ภาคสอง บทที่ ๔ (ภาคปฎิบัติ) การปฎิรูปการเมือง เศรษฐกิจ และการศึกษา (เหล่าบัวบานต้องตื่น ตระหนัก เหนี่ยวนำ) CXO.Asia การบริหารจัดการ 1 3991
ภาคสอง บทพิเศษ(เพิ่มเติม) บัวบานเจ้าเอย ขอจงบาน สถิตย์ในใจผู้คน CXO.Asia การบริหารจัดการ 1 3255
ภาคสอง บทที่ ๓ (ภาคปฎิบัติ) การปฎิรูปการเมือง เศรษฐกิจ และการศึกษา (เน้นคุณภาพ เข้มแข็งต่อเนื่องยาวนานพอ) CXO.Asia การบริหารจัดการ 1 4178
ภาคสอง บทที่ ๒ การดื่มกิน กลืน ย่อย ถ่ายเท ข้อมูล ความคิด ความรู้ ความเชื่อ ศรัทธา เทคโนโลยีต่างๆ CXO.Asia การบริหารจัดการ 3315
ภาคสอง บทที่ ๑ เริ่มเดินทางเพื่อค้นหา ผจญภัย ไขความลับต่างๆ จากจุดเริ่มต้นที่ขนานนามว่า ประภาคารที่ 6 CXO.Asia การบริหารจัดการ 1 3325
บทที่ ๑๒ สามเหลี่ยม กาย วาจา ใจ และประโยชน์สูงสุดที่ได้เกิดมาในฐานะมนุษย์ CXO.Asia การบริหารจัดการ 1 3 4618
บทที่ ๑๑ ความสำคัญของสติ ที่เป็นดุจดัง ความเป็นความตายของมนุษย์เรา CXO.Asia การบริหารจัดการ 1 4037