日本語ページ

สมาชิก ส.ส.ท.

ประเภทสมาชิก อัตราค่าสมาชิก สิทธิประโยชน์ Download สมัครสมาชิกออนไลน์ ต่ออายุสมาชิก ส.ส.ท. สอบถามข้อมูล
NEWS AND ACTIVITIES

3 พฤศจิกายน 2560
ภาพบรรยากาศสมาชิกเยี่ยมชม ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทน (บางจาก)

20 มกราคม 2561
ขอเชิญสมาชิกส.ส.ท. มาพบปะ เครือข่ายล่าม ร่วมสนุก สังสรรค์ด้วยกันในงาน "บ่ายนี้มีแต่ล่าม(ญี่ปุ่น)"

>แผนกลยุทธ์การบริหารสมาคมฯ 5 ปี

20 พฤษภาคม 2560
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) ได้จัดการประชุม (หารือ)
แผนกลยุทธ์การบริหารสมาคมฯ 5 ปี (2560-2564)

ตารางการจัดกิจกรรมงานแสดงสินค้า

Schedule
ตารางการจัดกิจกรรมงานแสดงสินค้า

SPECIAL PROMOTION

SPECIAL SEMINAR

สัมมนาพิเศษ Safety Improvement for Sustainability

22 กุมภาพันธ์ 2561 - อิมแพค เมืองทองธานี
สมัครผ่านระบบออนไลน์
อ่านรายละเอียด

สัมนาพิเศษ การบริหารประจำวันสำหรับผู้บริหาร (Daily Management for Manager)

2 กุมภาพันธ์ 2561 - ไบเทค
อ่านรายละเอียด

ภาพบรรยากาศสัมนาพิเศษ ระบบการผลิตแบบลีน : Lean Manufacturing

11 ตุลาคม 2560 - ไบเทค
อ่านรายละเอียด

ภาพบรรยากาศสัมนาพิเศษ การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร(TQM) วางแผนคุณภาพเชิงกลยุทธ์

20 กันยายน 2560 - ไบเทค
อ่านรายละเอียด

TPA MEMBER

ประเภทสมาชิก

 1. สมาชิกสามัญ
  ได้แก่ บุคคลที่เคยไปศึกษา หรือฝึกงาน ในประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป โดยต้อง มีสำเนาใบรับรอง / ใบประกาศนียบัตร / Transcript ที่รับรองจากประเทศญี่ปุ่นมาแสดง
 2. สมาชิกวิสามัญ
  ได้แก่ บุคคลทั่วไป ที่มีสัญชาติไทย
 3. สมาชิกนิติบุคคล
  ได้แก่ บริษัท/สถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

Extraordinary
Ordinary
Juristic Person

อัตราค่าสมาชิก (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ประเภทสมาชิกค่าธรรมเนียมแรกเข้าค่าบำรุงสมาชิกรวม
สมาชิกสามัญ50 บาทรายปี 200 บาท/ปี250 บาท
ตลอดชีพ 2,000 บาท (ครั้งเดียว)2,050 บาท
สมาชิกวิสามัญ100 บาทรายปี 400 บาท/ปี500 บาท
ราย 5 ปี 1,800 บาท1,900 บาท
สมาชิกนิติบุคคล200 บาท3,000 บาท/ปี3,200 บาท
เลขที่บัญชีธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพฯ (สุขุมวิท 43) บัญชีเลขที่ 172-0-23923-3 (ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ ผ่านตู้ ATM)
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางกะปิ บัญชีเลขที่ 009-2-23325-3 (ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ ผ่านตู้ ATM)
ธนาคารกรุงไทย สาขาพัฒนาการ 17 บัญชีเลขที่ 064-1-11613-6 (ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ ผ่านตู้ ATM)

สิทธิประโยชน์ และโปรโมชันพิเศษเฉพาะสมาชิก

สิทธิประโยชน์เฉพาะสมาชิก ส.ส.ท.เท่านั้น (Member Benefits)
 • สิทธิพิเศษของสมาชิก: บุคคล
  สิทธิประโยชน์ สำหรับสมาชิกสามัญ / วิสามัญ
  1. สิทธิในการรับส่วนลด 10-15% เมื่อซื้อหนังสือที่ร้าน TPA Book สาขาสุขุมวิท 29 และสาขาพัฒนาการ 18
  2. สิทธิในการรับส่วนลดในราคาสมาชิก เมื่อสมัครเรียนหลักสูตรภาษา กับโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ที่ ซ.สุขุมวิท 29
  3. สิทธิในการรับส่วนลดในราคาสมาชิก เมื่อสมัครเข้าอบรม/สัมมนา หลักสูตร Public Training กับ ส.ส.ท.
  4. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี
  5. สิทธิในการสมัครคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และคัดเลือกกรรมการบริหาร (เฉพาะสมาชิกสามัญ)
  6. สิทธิในการรับวารสาร TPA NEWS ปีละ 12 ฉบับ (เฉพาะสมาชิกสามัญ)
  7. สิทธิในการรับวารสาร TPA NEWS ในรูปแบบ E-Magazine ทาง e-mail
  8. สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ในโอกาสพิเศษ เช่น เยี่ยมชมโรงงาน, สัมมนาฟรี, กิจกรรมช่วยเหลือสังคม ฯลฯ
 • สิทธิพิเศษของสมาชิก: นิติบุคคล
  1. สิทธิในการรับวารสาร TPA NEWS ปีละ 12 ฉบับ
  2. สิทธิในการรับส่วนลด 10-15% เมื่อซื้อหนังสือที่ร้าน TPA Book สาขาสุขุมวิท 29 และสาขาพัฒนาการ 18
  3. สิทธิในการรับส่วนลดในราคาสมาชิก เมื่อส่งพนักงานเข้าอบรม/สัมนาหลักสูตร Public Training และ In-House Training กับ ส.ส.ท. (พนักงานในบริษัท สามารถใช้สิทธิได้ทุกคน)
  4. สิทธิในการรับส่วนลดในราคาสมาชิก เมื่อส่งพนักงานเข้าเรียนหลักสูตรภาษา กับโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ที่ ซ.สุขุมวิท 29
  5. สิทธิในการส่งพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ในโอกาสพิเศษ เช่น เยี่ยมชมโรงงาน, การจัดสัมมนาฟรี, กิจกรรมช่วยเหลือสังคม ฯลฯ
  6. สิทธิพิเศษในการรับสูจิบัตร Training Program จากฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม
  7. สิทธิในการเผยแพร่ข่าวสาร การรับสมัครงาน ในวารสาร TPA NEWS
  8. สิทธิในการประกาศการรับสมัครงานบนเว็บไซต์ www.tpa.or.th

สิทธิในการรับส่วนลดพิเศษจากโรงแรม,ที่พัก,โรงพยาบาลและร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการกับสมาคมฯ
สิทธิประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมสมัครสมาชิกออนไลน์


ต่ออายุสมาชิกออนไลน์


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์การและสมาชิก
คุณจิตตินันท์ และคุณจิตรภาษณ์
โทร. 02-258-0320 ต่อ 1112, 1115 โทรสาร 02-259-9117
อีเมล member@tpa.or.th