การก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก (Structural Steel Construction)

การก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก (Structural Steel Construction)

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : รศ. ดร.พิภพ สุนทรสมัย
ผู้แปล : -
ISBN : 978-974-443-279-7
จำนวนหน้า : 476 หน้า
ราคา : 420 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2550

คำแนะนำ

เหมาะสำหรับ นักศึกษา วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง สถาปนิก ผู้รับเหมา ผู้ตรวจและควบคุมงานโครงสร้างเหล็ก กรรมการตรวจการจ้าง ผู้เตรียมตัวเพื่อการออกข้อสอบและผู้เข้าสอบ และผู้ที่สนใจ 


ไม่มีจำหน่าย สั่งซื้อ E-Book


รายละเอียด

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 แรงที่เกิดในโครงสร้างเหล็ก
บทที่ 2 การต่อชิ้นส่วนของโครงสร้างด้วยหมุดย้ำและสลักเกลียว
บทที่ 3 ผลการทดสอบในห้องประลองของงานโครงสร้างเหล็ก
บทที่ 4 การเชื่อมและการต่อชิ้นงาน
บทที่ 5 การกำหนดขนาดและสัญลักษณ์ของรอยเชื่อม
บทที่ 6 การติดตั้งแผ่นฐานรองรับเสาเหล็กและการต่อประกอบเสา
บทที่ 7 การต่อหัวคานเดี่ยวกับเสาเหล็ก
บทที่ 8 การต่อหัวคานคู่ สามคาน สี่คาน เข้ากับเสาเหล็ก
บทที่ 9 การประกอบคาน ต่อ และยึดคาน
บทที่ 10 โครงถักและการประกอบโครง
บทที่ 11 โครงถักหลังคาเหล็ก และโครงข้อแข็ง
บทที่ 12 บันไดเหล็กและโครงรับแรงดึงด้วยเหล็กเส้น
บทที่ 13 ช่องเปิดในโครงเหล็ก และคานหูช้างรับเครน
บทที่ 14 โครงสร้างเหล็ก ฝาผนัง และเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก


เหมาะสำหรับ

นักศึกษา วิศวกรโยธาและก่อสร้าง สถาปนิก ผู้รับเหมา ผู้ตรวจและควบคุมงานโครงสร้างเหล็ก กรรมการตรวจการจ้าง


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book