งานก่ออิฐและงานฉาบปูน (ภาคปฏิบัติ)

งานก่ออิฐและงานฉาบปูน (ภาคปฏิบัติ)

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ผศ.ดำเนิน คงพาลา
ผู้แปล : -
ISBN : 974-443-120-2
จำนวนหน้า : 232 หน้า
ราคา : 200 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2548

คำแนะนำ

หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวเรื่องงานก่ออิฐและงานฉาบปูนไว้อย่างละเอียดทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีภาพประกอบและแนวทางปฏิบัติหลายรูปแบบ โดยเริ่มจากขั้นตอนที่ง่ายไปหายาก เหมาะสำหรับช่างก่อสร้าง ช่างสถาปัตย์ และวิศวกรโยธา รวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไป   


ไม่มีจำหน่าย สั่งซื้อ E-Book


รายละเอียด

ในการที่จะเรียนรู้เรื่องงานก่ออิฐและงานฉาบปูนนั้น จำเป็นจะต้องทราบถึงเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ดีก่อน เพื่อจะได้นำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับงานนั้น ๆ

หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวไว้อย่างละเอียดทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเริ่มตั้งแต่ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานก่ออิฐและฉาบปูน เครื่องมือที่ใช้ในการก่ออิฐ การผสมปูน การแบ่งประเภทของปูนที่จะนำไปก่อ เทคนิคในการกลับปูนและการปั้นปูนฉาบ รวมทั้งเทคนิคในการก่ออิฐในแบบต่าง ๆ ซึ่งมีภาพประกอบและแนวทางปฏิบัติหลายรูปแบบ โดยเริ่มจากขั้นตอนที่ง่ายไปหายาก

เหมาะสำหรับ
ช่างก่อสร้าง ช่างสถาปัตย์ และวิศวกรโยธา รวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไป  


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book