การวัดและควบคุมกระบวนการ (Process Control and Instrumentation)

การวัดและควบคุมกระบวนการ (Process Control and Instrumentation)

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : รศ. ดร.วรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์
ผู้แปล : -
ISBN : 978-974-443-293-3
จำนวนหน้า : 232 หน้า
ราคา : 200 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2550

คำแนะนำ

กล่าวถึง คุณสมบัติและหลักการควบคุมกระบวนการ เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับตรวจวัดสภาพกระบวนการ การออกแบบอุปกรณ์ควบคุมกระบวนการแบบแอนะล็อก ตลอดจนแนวทางในการปรับแต่งระบบควบคุมกระบวนการ 


ไม่มีจำหน่าย สั่งซื้อ E-Book


รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึง คุณสมบัติและหลักการควบคุมกระบวนการ เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับตรวจวัดสภาพกระบวนการ การออกแบบอุปกรณ์ควบคุมกระบวนการแบบแอนะล็อก ตลอดจนแนวทางในการปรับแต่งระบบควบคุมกระบวนการ

เหมาะสำหรับ
ใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับ ปวส. จนถึงปริญญาตรี ในสาขา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรมวัดคุม วิศวกรรมเครื่องกล และเมคคาทรอนิกส์ หรือใช้เป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติมสำหรับ วิศวกร ช่างเทคนิค และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับระบบการวัดและควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม  


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book