แนวทางการออกแบบระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/TS 16949 : 2002

แนวทางการออกแบบระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/TS 16949 : 2002

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ผศ.ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง
ผู้แปล : -
ISBN : 974-443-069-9
จำนวนหน้า : 288 หน้า
ราคา : 250 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2547

คำแนะนำ

เนื้อหาของหนังสือประกอบด้วยบทวิเคราะห์และการรวบรวมประเด็นที่ผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพให้ความสำคัญ รวมถึงหลักฐานที่องค์กรจะต้องจัดเตรียมเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ทั้งในส่วนของ ISO 9001 : 2000 และ ISO/TS 16949 : 2002 เหมาะสำหรับผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจจะออกแบบและพัฒนาระบบบริหารคุณภาพขององค์กร


ไม่มีจำหน่าย


รายละเอียด

เนื้อหาของหนังสือประกอบด้วยบทวิเคราะห์และการรวบรวมประเด็นที่ผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพให้ความสำคัญ รวมถึงหลักฐานที่องค์กรจะต้องจัดเตรียมเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ทั้งในส่วนของ ISO 9001 : 2000 และ ISO/TS 16949 : 2002

โดยมีประเด็นสำคัญ ได้แก่
- ระบบบริหารคุณภาพกับขีดความสามารถในการแข่งขัน
- แบบจำลองแนวคิดเชิงกระบวนการ
- ขั้นตอนการออกแบบระบบบริหารคุณภาพสำหรับการขอรับการรับรองมาตรฐาน ISO/TS 16949 : 2002
- ข้อกำหนดด้านระบบบริหารคุณภาพ
- ข้อกำหนดด้านระบบบริหารคุณภาพ
- ข้อกำหนดด้านหน้าที่ความรับผิดชอบและการบริหาร
- ข้อกำหนดด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
- ข้อกำหนดด้านการวางแผนทำให้เป็นผลิตภัณฑ์
- ข้อกำหนดด้านการตรวจวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุง
เป็นต้น

เหมาะสำหรับ
ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจจะออกแบบและพัฒนาระบบบริหารคุณภาพขององค์กร 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง