กิจกรรมข้อเสนอแนะ : เครื่องมือสู่ความเป็นเลิศ

กิจกรรมข้อเสนอแนะ : เครื่องมือสู่ความเป็นเลิศ

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : สุธี พนาวร
ผู้แปล :
ISBN : 974-8329-87-9
จำนวนหน้า : 160 หน้า
ราคา : 90 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2545

คำแนะนำ

หนังสือเล่มนี้รวบรวมหลักการพื้นฐานในการดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะให้ประสบความสำเร็จ รวมทั้งตัวอย่างต่าง ๆ ด้วยภาษาที่อ่านเข้าใจง่ายและจูงใจ   


ไม่มีจำหน่าย   

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

เนื้อหาเริ่มตั้งแต่การกล่าวถึงความจำเป็นในการทำกิจกรรมข้อเสนอแนะ ความหมาย แนวทางในการเริ่มต้นลงมือเขียนข้อเสนอแนะ การจัดกลุ่มกิจกรรม การประเมินข้อเสนอแนะ จนถึงวิธีการในการจูงใจให้สามารถดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะได้อย่างต่อเนื่อง และประโยชน์ที่จะได้รับ  

กิจกรรมข้อเสนอแนะ คือจุดเริ่มต้นของการเป็น Learning Oganization และระบบในการสร้างเสริมพลังความสามารถในการแข่งขัน แก้ปัญหาทั้งภายในและภายนอก ด้วยการนำพลังซ่อนเร้นภายในองค์กรจากพนักงานทุกระดับที่สัมผัสกับงานโดยตรงมาเป็นพลังขับเคลื่อน จึงเหมาะสำหรับทุกองค์กร ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจบริการ


หนังสือที่เกี่ยวข้อง