สำนักงานเปิดทำการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00 น. -16.00 น.
We are open from Monday to Friday (08.00 am to 04.00 pm).

日本語ページ

สมาชิก ส.ส.ท.

ประเภทสมาชิก อัตราค่าสมาชิก สิทธิประโยชน์ Download สมัครสมาชิกออนไลน์ ต่ออายุสมาชิก ส.ส.ท. สอบถามข้อมูลตรวจสอบสถานะสมาชิก ส.ส.ท.

NEWS AND ACTIVITIES

เลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกสมาคม และ กรรมการบริหารสมาคม ประจำปี 2564

สัมมนาออนไลน์ เตรียมพร้อมรับวิถีใหม่ โลกอุตสาหกรรมหลังวิกฤต Covid-19

สัมมนาออนไลน์ เตรียมพร้อมรับวิถีใหม่ โลกอุตสาหกรรมหลังวิกฤต Covid-19

>เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงงานยาคูลท์

24 สิงหาคม 2561
ฝ่ายสื่อสารองค์การและสมาชิก จัดกิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ โรงงานยาคูลท์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตารางการจัดกิจกรรมงานแสดงสินค้า

Schedule
(คลิก) ส.ส.ท.ผู้สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมในงานแสดงสินค้านานาชาติตลอดปี 2564

SPECIAL PROMOTION

SPECIAL SEMINAR

Ep.3 การลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไร เพื่อความอยู่รอดในยุคดิจิทัล

26 พฤศจิกายน 2564 - ZOOM
อ่านรายละเอียด

Ep.2 แนวทางการพัฒนากระบวนการสู่อุตสาหกรรม4.0

10 กันยายน 2564 - ZOOM
อ่านรายละเอียด

การเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรก้าวทัน อุตสาหกรรม 4.0

19 กรกฎาคม 2564 - ZOOM
อ่านรายละเอียด

ตารางกิจกรรมสัมมนาพิเศษ

ประจำปี 2564
อ่านรายละเอียด

TPA MEMBER

ประเภทสมาชิก

  1. สมาชิกสามัญ
    ได้แก่ บุคคลที่เคยไปศึกษา หรือฝึกงาน ในประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป โดยต้อง มีสำเนาใบรับรอง / ใบประกาศนียบัตร / Transcript ที่รับรองจากประเทศญี่ปุ่นมาแสดง
  2. สมาชิกวิสามัญ
    ได้แก่ บุคคลทั่วไป ที่มีสัญชาติไทย
  3. สมาชิกนิติบุคคล
    ได้แก่ บริษัท/สถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

Extraordinary
Ordinary
Juristic Person

อัตราค่าสมาชิก (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ประเภทสมาชิกค่าธรรมเนียมแรกเข้าค่าบำรุงสมาชิกรวม
สมาชิกสามัญ50 บาทรายปี 200 บาท/ปี250 บาท
ตลอดชีพ 2,000 บาท (ครั้งเดียว)2,050 บาท
สมาชิกวิสามัญ100 บาทรายปี 400 บาท/ปี500 บาท
ราย 5 ปี 1,800 บาท1,900 บาท
สมาชิกนิติบุคคล200 บาท3,000 บาท/ปี3,200 บาท
เลขที่บัญชีธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพฯ (สุขุมวิท 43) บัญชีเลขที่ 172-0-23923-3 (ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ ผ่านตู้ ATM)
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเอ็มควอเทียร์ บัญชีเลขที่ 009-2-23325-3 (ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ ผ่านตู้ ATM)
ธนาคารกรุงไทย สาขาพัฒนาการ 17 บัญชีเลขที่ 064-1-11613-6 (ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ ผ่านตู้ ATM)

สิทธิและผลประโยชน์สำหรับสมาชิก 

สิทธิประโยชน์เฉพาะสมาชิก ส.ส.ท.เท่านั้น (Member Benefits)

Member Benefits

สิทธิในการรับส่วนลดพิเศษจากโรงแรม,ที่พัก,โรงพยาบาลและร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการกับสมาคมฯ
สิทธิประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมสมัครสมาชิกออนไลน์


ต่ออายุสมาชิกออนไลน์


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์การและสมาชิก
คุณพรทิพย์ คุณจิตตินันท์ และคุณจิตรภาษณ์
โทร. 02-258-0320 ต่อ 1112, 1115 โทรสาร 02-259-9117
อีเมล member@tpa.or.th

ebizexpoasia.com

intermachshow.com

oilgasthai.com