สำนักงานเปิดทำการเฉพาะ จ.-ศ. 8.00 - 16.00 น.

日本語ページ

สมาชิก ส.ส.ท.

ประเภทสมาชิก อัตราค่าสมาชิก สิทธิประโยชน์ Download สมัครสมาชิกออนไลน์ ต่ออายุสมาชิก ส.ส.ท. สอบถามข้อมูลตรวจสอบสถานะสมาชิก ส.ส.ท.

NEWS AND ACTIVITIES

เลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกสมาคม และ กรรมการบริหารสมาคม ประจำปี 2564

สัมมนาออนไลน์ เตรียมพร้อมรับวิถีใหม่ โลกอุตสาหกรรมหลังวิกฤต Covid-19

สัมมนาออนไลน์ เตรียมพร้อมรับวิถีใหม่ โลกอุตสาหกรรมหลังวิกฤต Covid-19

>เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงงานยาคูลท์

24 สิงหาคม 2561
ฝ่ายสื่อสารองค์การและสมาชิก จัดกิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ โรงงานยาคูลท์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตารางการจัดกิจกรรมงานแสดงสินค้า

Schedule
(คลิก) ส.ส.ท.ผู้สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมในงานแสดงสินค้านานาชาติตลอดปี 2564

SPECIAL PROMOTION

SPECIAL SEMINAR

การเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรก้าวทัน อุตสาหกรรม 4.0

19 กรกฎาคม 2564 - ZOOM
อ่านรายละเอียด

ตารางกิจกรรมสัมมนาพิเศษ

ประจำปี 2564
อ่านรายละเอียด

IOT for Service & Manufacturing

23 กันยายน 2564 - ไบเทค
อ่านรายละเอียด

Kaizen for All

16 กันยายน 2564 - ไบเทค
อ่านรายละเอียด

TPA MEMBER

ประเภทสมาชิก

  1. สมาชิกสามัญ
    ได้แก่ บุคคลที่เคยไปศึกษา หรือฝึกงาน ในประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป โดยต้อง มีสำเนาใบรับรอง / ใบประกาศนียบัตร / Transcript ที่รับรองจากประเทศญี่ปุ่นมาแสดง
  2. สมาชิกวิสามัญ
    ได้แก่ บุคคลทั่วไป ที่มีสัญชาติไทย
  3. สมาชิกนิติบุคคล
    ได้แก่ บริษัท/สถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

Extraordinary
Ordinary
Juristic Person

อัตราค่าสมาชิก (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ประเภทสมาชิกค่าธรรมเนียมแรกเข้าค่าบำรุงสมาชิกรวม
สมาชิกสามัญ50 บาทรายปี 200 บาท/ปี250 บาท
ตลอดชีพ 2,000 บาท (ครั้งเดียว)2,050 บาท
สมาชิกวิสามัญ100 บาทรายปี 400 บาท/ปี500 บาท
ราย 5 ปี 1,800 บาท1,900 บาท
สมาชิกนิติบุคคล200 บาท3,000 บาท/ปี3,200 บาท
เลขที่บัญชีธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพฯ (สุขุมวิท 43) บัญชีเลขที่ 172-0-23923-3 (ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ ผ่านตู้ ATM)
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเอ็มควอเทียร์ บัญชีเลขที่ 009-2-23325-3 (ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ ผ่านตู้ ATM)
ธนาคารกรุงไทย สาขาพัฒนาการ 17 บัญชีเลขที่ 064-1-11613-6 (ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ ผ่านตู้ ATM)

สิทธิและผลประโยชน์สำหรับสมาชิก 

สิทธิประโยชน์เฉพาะสมาชิก ส.ส.ท.เท่านั้น (Member Benefits)

Member Benefits

สิทธิในการรับส่วนลดพิเศษจากโรงแรม,ที่พัก,โรงพยาบาลและร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการกับสมาคมฯ
สิทธิประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมสมัครสมาชิกออนไลน์


ต่ออายุสมาชิกออนไลน์


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์การและสมาชิก
คุณพรทิพย์ คุณจิตตินันท์ และคุณจิตรภาษณ์
โทร. 02-258-0320 ต่อ 1112, 1115 โทรสาร 02-259-9117
อีเมล member@tpa.or.th

ebizexpoasia.com

intermachshow.com

oilgasthai.com

matraexpo.com