Hotline: 088-499-3151

รับสมัครผู้สอน


 
รับสมัครล่ามภาษาญี่ปุ่น

สมัครล่ามแปลภาษา ส่ง Resume ที่เมล tpatranslate@tpa.or.th


โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
5-7 ซ.สุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
สอบถามเพิ่มเติม : คุณอิสรารัก โทร. 0-2259-9160 ต่อ 1622