คอร์สภาษาเกาหลี


หลักสูตร
สนุกกับภาษาเกาหลีเบื้องต้น เรียนไวยากรณ์เกาหลีอย่างละเอียด เรียนบทสนทนาในชีวิตประจำวัน
สำหรับผู้ที่
ไม่มีพื้นฐานภาษาเกาหลีมาก่อน
จำนวนผู้เรียนขั้นต่ำ
8 คน
จำนวนผู้เรียนสูงสุด
15 คน
อาจารย์ผู้สอน
ชาวไทยหรือชาวเกาหลี
การหยุดเรียน
หากผู้เรียนขาดเรียน ทางโรงเรียนจะไม่มีการชดเชยให้
ในกรณีที่ทางโรงเรียนไม่สามารถจัดชั้นเรียนให้ได้ จะมีการชดเชยให้ในภายหลัง
ระยะเวลา
คอร์สละ 40 ชั่วโมง
ราคา
คอร์สละ 4,600 บาท (รวมค่าตำราเรียน)
จำนวนคอร์ส
6 คอร์ส (KB01 - KB06)
วุฒิบัตร
ผู้ที่สอบผ่าน 60% ขึ้นไป จะได้รับวุฒิบัตร
การสอบวัดระดับ (สำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน)

สำหรับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานภาษาญี่ปุ่นและประสงค์จะเข้าเรียน สามารถสมัครสอบที่สำนักงานโรงเรียน โดยชำระค่าธรรมเนียม 100 บาทก่อนการสอบ ตามวันเวลาต่อไปนี้ (ควรมาถึงก่อนเวลาสอบ 15 นาที)

สาขาสุขุมวิท : จันทร์,พุธ 14.00 น.
อังคาร,พฤหัสบดี 14.00 และ 18.30 น.
ศุกร์ - อาทิตย์ 14.00 น.
ดูปฏิทินวันหยุดโรงเรียน

หมายเหตุ ;

สมัครเรียน

สมัครผ่านระบบ SLC E-Registration

หลักสูตร
 
สำหรับผู้ที่
มีพื้นฐานภาษาเกาหลี สามารถสนทนาเบื้องต้นได้
หรือผู้ที่เรียนจบคอร์สภาษาเกาหลีระดับ Basic
จำนวนผู้เรียนขั้นต่ำ
8 คน
จำนวนผู้เรียนสูงสุด
15 คน
อาจารย์ผู้สอน
ชาวไทยหรือชาวเกาหลี
การหยุดเรียน
หากผู้เรียนขาดเรียน ทางโรงเรียนจะไม่มีการชดเชยให้
ในกรณีที่ทางโรงเรียนไม่สามารถจัดชั้นเรียนให้ได้ จะมีการชดเชยให้ในภายหลัง
ระยะเวลา
คอร์สละ 30 ชั่วโมง
ราคา
คอร์สละ 4,600 บาท (รวมค่าตำราเรียน)
จำนวนคอร์ส
6 คอร์ส (KM01 - KM06)
วุฒิบัตร
ผู้ที่สอบผ่าน 60% ขึ้นไป จะได้รับวุฒิบัตร
การสอบวัดระดับ (สำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน)

สำหรับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานภาษาญี่ปุ่นและประสงค์จะเข้าเรียน สามารถสมัครสอบที่สำนักงานโรงเรียน โดยชำระค่าธรรมเนียม 100 บาทก่อนการสอบ ตามวันเวลาต่อไปนี้ (ควรมาถึงก่อนเวลาสอบ 15 นาที)

สาขาสุขุมวิท : จันทร์,พุธ 14.00 น.
อังคาร,พฤหัสบดี 14.00 และ 18.30 น.
ศุกร์ - อาทิตย์ 14.00 น.
ดูปฏิทินวันหยุดโรงเรียน

หมายเหตุ ;

สมัครเรียน

สมัครผ่านระบบ SLC E-Registration

หลักสูตร
 
สำหรับผู้ที่
ผู้ที่เรียนจบคอร์สภาษาเกาหลีระดับ Intermediate
จำนวนผู้เรียนขั้นต่ำ
8 คน
จำนวนผู้เรียนสูงสุด
15 คน
การหยุดเรียน
หากผู้เรียนขาดเรียน ทางโรงเรียนจะไม่มีการชดเชยให้
ในกรณีที่ทางโรงเรียนไม่สามารถจัดชั้นเรียนให้ได้ จะมีการชดเชยให้ในภายหลัง
ระยะเวลา
คอร์สละ - ชั่วโมง
ราคา
คอร์สละ - บาท (รวมค่าตำราเรียน)
จำนวนคอร์ส
….คอร์ส (KA1…..)
วุฒิบัตร
ผู้ที่สอบผ่าน 60% ขึ้นไป จะได้รับวุฒิบัตร
การสอบวัดระดับ (สำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน)

สำหรับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานภาษาญี่ปุ่นและประสงค์จะเข้าเรียน สามารถสมัครสอบที่สำนักงานโรงเรียน โดยชำระค่าธรรมเนียม 100 บาทก่อนการสอบ ตามวันเวลาต่อไปนี้ (ควรมาถึงก่อนเวลาสอบ 15 นาที)

สาขาสุขุมวิท : จันทร์,พุธ 14.00 น.
อังคาร,พฤหัสบดี 14.00 และ 18.30 น.
ศุกร์ - อาทิตย์ 14.00 น.
ดูปฏิทินวันหยุดโรงเรียน

หมายเหตุ ;

สมัครเรียน

สมัครผ่านระบบ SLC E-Registration

คอร์สเรียนส่วนตัว หมายถึง ผู้เรียนที่มีความประสงค์จะเรียนแบบตัวต่อตัว
คอร์สกลุ่มเฉพาะ หมายถึง ผู้เรียนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปที่มีความประสงค์จะเรียนเฉพาะกลุ่ม
กรณีต่อไปนี้ ขอแนะนำให้ท่านเลือกเรียนคอร์สเรียนส่วนตัว หรือจัดเป็นคอร์สกลุ่มเฉพาะ

เกี่ยวกับตารางเรียนและหลักสูตร

  • โรงเรียนจะจัดตารางเรียนและกำหนดหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน

ข้อพึงระวัง:
* ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหลักสูตรและตารางเรียน หลังจากคอร์สเริ่มเรียนแล้ว
* กรณีคอร์สกลุ่มเฉพาะ ผู้เรียนทุกคนควรมีระดับการศึกษาหรือระดับความรู้ภาษานั้นๆ ใกล้เคียงกัน
* หากไม่แน่ใจในระดับความรู้ภาษา สามารถทดสอบวัดระดับก่อนเริ่มเรียนได้ (มีค่าใช้จ่าย)

เกี่ยวกับการยกเลิกชั่วโมงเรียน

  • กรณีที่มีความจำเป็นต้องหยุดเรียน สามารถแจ้งยกเลิกได้ตามเงื่อนไข กรุณาตรวจสอบและรับทราบเงื่อนไขก่อนตกลงทำสัญญา (เงื่อนไขจำนวนวันที่สามารถลาหยุดจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับจำนวนชั่วโมงเรียน)

ข้อพึงระวัง:
* การลาหยุดเรียนบ่อยหรือทิ้งช่วงเป็นเวลานาน อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพและทำให้ไม่ประสบความสำเร็จในการเรียนได้

เกี่ยวกับค่าเรียน

  • ราคาค่าเรียนยังไม่รวม ค่าตำราเรียน ค่าจัดทำเอกสารการสอน (ขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตร) และมี VAT 7%

เกี่ยวกับสถานที่เรียน

  • สามารถกำหนดสถานที่เรียน ภายในโรงเรียน หรือ นอกสถานที่ (ที่เหมาะสม) ได้

ข้อพึงระวัง:
* กรณีมีความประสงค์เรียนนอกสถานที่ จะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับผู้สอน โดยคำนวณตามระยะทางและจำนวนครั้งที่สอนและมี VAT 7%

เกี่ยวกับการออกวุฒิบัตร

  • ผู้ที่ผ่านการเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของชั่วโมงเรียน หรือสอบผ่าน 60% ขึ้นไป (กรณีที่มีการทดสอบ) จะได้วุฒิบัตร

วิธีการสมัคร

  • กรุณาดาวน์โหลดใบสมัครระบุสาขาจากลิงก์ด้านล่าง
  • หลังจากกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งอีเมลถึงผู้ประสานงานล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนวันที่ต้องการเริ่มเรียน
  • สามารถออกใบเสนอราคาในนามบริษัทได้

การชำระเงิน

  • เพื่อเป็นการยืนยันการเรียน กรุณาชำระค่าเรียนก่อนวันเริ่มเรียน
  • กรณีที่เป็นคอร์สบริษัท หลังจากโรงเรียนออกใบเสนอราคาและผู้มีอำนาจของบริษัทลงนามส่งกลับมาเท่านั้นจึงจะถือเป็นการยืนยันการเรียน จากนั้นโรงเรียนจะออกใบแจ้งหนี้โดยมีกำหนดชำระเงินตามเครดิตที่ระบุไว้ในเอกสาร

กรณีที่เป็นบริษัทและออกใบเสนอราคา ขอให้คอนเฟิร์มใบเสนอราคากลับมา โดยโรงเรียนจะออกใบแจ้งหนี้ซึ่งสามารถชำระเงินตามที่กำหนดให้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel : 088-499-3151, 095-623-7548, 095-623-0754 E-mail: xtracourse@tpa.or.th