ขั้นตอนการสมัครและชำระค่าเรียน


 1. 1. ศึกษา/อ่านรายละเอียดหลักสูตร

  เลือกหลักสูตรที่สนใจ
 2. 2. สมัครเรียน

  โปรดสมัครก่อนจำนวนผู้เรียนเต็ม และก่อนวันปิดรับสมัคร คลิก อ่านรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน
 3. 3. ชำระเงิน

  ชำระเงิน

  • ชำระที่เคาน์เตอร์โรงเรียน ผ่านบัตรเครดิต หรือ แอปพลิเคชันธนาคาร
  • ชำระออนไลน์ ผ่านการตัดบัตรเครดิตออนไลน์ หรือ สแกนโค้ด ที่เว็บไซต์สมัครเรียน
  • ชำระผ่านการโอนบัญชีธนาคาร
   ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเอ็มควอเทียร์ บัญชีเลขที่ 009-2-23325-3
   ชื่อบัญชี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
   โปรดส่งหลักฐานการโอนเงินให้เจ้าหน้าที่ทาง Line

  ตรวจสอบสถานะสมาชิก ส.ส.ท.

  * กรณีบริษัทเป็นสมาชิก ส.ส.ท. กรุณาติดต่อสำนักงานโรงเรียนก่อนชำระเงิน
  * เมื่อชำระเงินค่าสมัครแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือคืนเงินทุกกรณี