*1-30 มิ.ย. 2564 สำนักงานโรงเรียนทำการ จ.–ศ. 8.00-16.00 น.

Gallery อัลบั้มภาพ


ทัศนศึกษา

ทำอาหารไทย

ประดิษฐ์กระทง

พิธีจบการศึกษา 1 ปี

พูดคุยแลกเปลี่ยน

ร้อยมาลัย

วันภาษาไทย

สัมมนาครู

สุนทรพจน์