คอร์สภาษาเพื่อความก้าวหน้า


เรียนรู้ภาษาเพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ รวมถึงมารยาทและความเข้าใจในสายงานนั้นๆ จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์

 1. หลักสูตรการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
  สำหรับผู้ที่สนใจหรือเป็นผู้สอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติ เรียนรู้การวางแผนการสอน เทคนิคการสอน เขียน สนทนา และการใช้สื่อ รวมถึงการประเมินผล โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแวดวงการศึกษาไทย
 2. หลักสูตรการสอนภาษาญี่ปุ่นอย่างมืออาชีพ
  สำหรับผู้ที่สนใจหรือเป็นผู้สอนภาษาญี่ปุ่น
 3. หลักสูตรล่าม-นักแปลภาษาญี่ปุ่นมืออาชีพ
  สำหรับผู้ที่สนใจหรือกำลังจะเข้าสู่วงการล่าม-แปล และผ่านการสอบวัดระดับ (JLPT) N3 ขึ้นไป
 4. หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่องานบริการ (โรงแรม)
  สำหรับพนักงานตำแหน่งต่างๆ ภายในโรงแรม (ไม่มีพื้นฐาน)
 5. หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น/อังกฤษเพื่องานบริบาล
  สำหรับพนักงานผู้ปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาล
 6. หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อวิศวกร
  สำหรับผู้ที่สนใจหรือทำงานในโรงงาน/บริษัทญี่ปุ่น (ไม่มีพื้นฐาน)
 7. หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น/อังกฤษสำหรับเลขานุการ
  สำหรับผู้ที่สนใจหรือทำงานในบริษัทญี่ปุ่น (ไม่มีพื้นฐาน)