*1-17 พ.ค. 2564 สำนักงานโรงเรียนทำการ จ.–ศ. 8.00-16.00 น.

Learn Thai with Natives (Online Course)


学習経験がない方のコース
สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาไทย

おはよう!タイ語コース อรุณสวัสดิ์ภาษาไทย

学習経験がある方のコース
สำหรับผู้มีพื้นฐานภาษาไทย

タイ語でテーマトーク คุยกันตามเรื่อง