*1-17 พ.ค. 2564 สำนักงานโรงเรียนทำการ จ.–ศ. 8.00-16.00 น.

คอร์สคุย JLPT ก่อนนอน


เนื้อหายึดตามระดับของ JLPT
ได้ทบทวนเนื้อหา JLPT และฝึกพูดกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่นไปด้วย
เหมาะอย่างยิ่งกับผู้ที่เคยเรียนคอร์ส JLPT มาแล้ว
เรียนโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นในบรรยากาศที่สนุกสนาน

สมัครเรียน

เลือกลงทะเบียนคอร์สที่ขึ้นต้นด้วยรหัส JSL
กรณีติดเงื่อนไขการสมัคร กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 0-2259-9160 ต่อ 1623, 1641-3
mail : jpschool2@tpa.or.th / tpaschool2@tpa.or.th

Japanese Version