*17-30 เม.ย. 2564 สำนักงานโรงเรียนทำการ จ. – ศ. 8.00-16.00 น.

ประกาศงดการเรียนการสอนในโรงเรียนถึง 14 พ.ค. 2564


* 1-4 พ.ค. โรงเรียนงดเรียนออนไลน์ เนื่องจากตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์