*1-30 มิ.ย. 2564 สำนักงานโรงเรียนทำการ จ.–ศ. 8.00-16.00 น.

ร้องเพลงญี่ปุ่นก่อนนอน


เรียนรู้จดจำภาษาและแนวคิดของคนญี่ปุ่นผ่านบทเพลงกับอาจารย์ญี่ปุ่นอย่างสนุกสนาน
สำหรับผู้เรียนทุกระดับ เพียงท่องจำอักษร ฮิรางะนะ คาตาคะนะ ได้ ก็สมัครได้แล้ว
สอนสดออนไลน์ผ่าน Zoom ดูขั้นตอนการเรียนออนไลน์กับเรา https://youtu.be/XIebdAa4MKc

สมัครเรียน
เลือกลงทะเบียนคอร์ส JS01-21-S001DZ
กรณีติดเงื่อนไขการสมัคร กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 0-2259-9160 ต่อ 1623, 1641-3
mail : jpschool2@tpa.or.th / tpaschool2@tpa.or.th