*สำนักงานทำการเฉพาะ จ.-ศ. 8.00 - 16.00 น.
Hotline: 088-499-3151

การสอบวัดระดับภาษาไทย ส.ส.ท. ครั้งที่ 25Download Application form Test Instructions and Example