เวลาทำการ จ.-พฤ. 8.00 - 19.00 น. / ศ.-อา. 8.00 - 16.00 น. Hotline: 088-499-3151

แจ้งสรุปการดำเนินการคอร์สเรียนในโรงเรียนตั้งแต่ 8 พ.ย. 2564


ผลสรุปประเมินตามแบบสำรวจเตรียมความพร้อมผู้เรียนทั้งห้อง โดยโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับอนุญาตให้สามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนได้ ตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร และผ่านมาตรฐานความสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 ตามแบบประเมินสถานประกอบการของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และมีมาตรการเตรียมพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

* เฉพาะคอร์สที่กลับเข้ามาเรียนในโรงเรียน จะได้รับการตรวจ ATK ในวันแรก (ผู้เรียนสามารถแสดงผลตรวจส่วนตัวภายใน 7 วันได้) จุดตรวจอยู่บริเวณลาดจอดรถด้านหลังอาคารเรียน กรุณาเผื่อเวลาสำหรับตรวจ 30 – 45 นาที และโปรดปฏิบัติตามมาตรการดูแลตนเองอย่างเคร่งครัด > https://youtu.be/1VWUVY7faYY

 

เช็กรหัสคอร์สเรียน

*เลือกแถบเข้าสูระบบผู้เรียน > ผลการสมัครเรียน

มาตรการความสะอาดปลอดภัย

ติดต่อสำนักงานโรงเรียน เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 8.00 – 16.00 น. โทร. 0-2259-9160 ต่อ 1641-3

SLC Facebook Page LINE TPA Academy