Hotline: 088-499-3151

สนทนาภาษาญี่ปุ่น IRODORI


✅ฝึกสนทนาภาษาญี่ปุ่นรูปแบบใหม่!! กับตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นอิโระโดะริ พูดภาษาญี่ปุ่นไม่ยาก เริ่มพูดได้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกที่เรียน
✅เหมาะสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐาน เสริมการเรียนด้วย ไวยากรณ์ คำศัพท์ คันจิ ที่ถูกใช้บ่อย
✅ผู้สนใจสอบ JFT-Basic (การสอบวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่น ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่า ทักษะเฉพาะทางเพื่อไปทำงานญี่ปุ่น) ต้องเรียน!

คลิกดูบรรยากาศรอบทดลองเรียน

สมัครเรียน