Hotline: 088-499-3151

คุยญี่ปุ่น "สนทนาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน" N3


คุยญี่ปุ่น "สนทนาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน" N3
เข้าใจบทสนทนาในชีวิตประจำวัน พูดเป็น ก็มีเพื่อนชาวญี่ปุ่นได้
เหมาะสำหรับผู้ต้องการไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วอยากพูดคุยกับชาวญี่ปุ่นรู้เรื่อง
ฝึกฟังเพื่อสอบ JLPT หรือฝึกสนทนาระดับ N3
เรียนกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่นตลอดคอร์ส
ลิงก์สมัครเรียน https://tpaeduways.com/courses/japanese-conversation-n3/

สมัครเรียน