Hotline: 088-499-3151

Learning by Doing


ฟังพูดภาษาญี่ปุ่นง่ายๆ เรียนรู้ศัพท์ใหม่นอกตำราเรียนไปพร้อมกับเวิร์กช็อปสนุกๆ กับอาจารย์ไทยและอาจารย์ญี่ปุ่น

พิเศษ เฉพาะนักเรียนปัจจุบัน ส.ส.ท. เท่านั้น!

*เข้าร่วมฟังบรรยายฟรีทุกกิจกรรม / กิจกรรมเวิร์กช็อป (บางรายการมีค่าใช้จ่าย) จัดที่ ส.ส.ท. สุขุมวิท 29

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม