Hotline: 088-499-3151

คอร์สเตรียมสอบวัดระดับ JLPT N1-N5


สรุปไวยากรณ์ในแต่ละระดับแบบเข้มข้น เรียนกับ โรงเรียนนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท.

✅ สอนสด ไม่เข้าใจสามารถถามอาจารย์ได้ทันที
✅ เลือกเรียนได้ทั้ง ออนไซด์และออนไลน์
✅ ดูย้อนหลังได้จนถึง 1 สัปดาห์สุดท้ายก่อนสอบ JLPT
✅ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทบทวนไวยากรณ์ให้แม่นยำ

สมัครเรียน