Hotline: 088-499-3151

ตะลุยสอบ JLPT


ฝึกฝนเทคนิคการทำสอบ เข้มข้น ครบทุกทักษะ
พร้อมบททดสอบจบคอร์ส จำลองสถานการณ์สอบเสมือนจริง !

*ผู้ที่มีใบรับรอง JLPT ส่งหลักฐานเพื่อสมัครเรียน หรือนัดสอบเข้าคอร์สเรียนได้ (ไม่มีค่าสอบ)
อีเมล : jpschool2@tpa.or.th   โทร. 0-2259-9160 ต่อ 1641-3, 1623

ตะลุยสอบ JLPT

สมัครเรียน
*เลือกภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรพิเศษ รหัสคอร์สเริ่มต้นที่ JL04 – JL01