Hotline: 088-499-3151

กิจกรรมท่องเที่ยวแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม


เปิดรับสมัครผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย และผู้เรียนภาษาไทยชาวญี่ปุ่น
ร่วมสนุกกับกิจกรรมท่องเที่ยวเรียนรู้ พร้อมพูดคุยฝึกภาษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับครูและนักเรียนชาวไทย-ญี่ปุ่น โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท.

กิจกรรมท่องเที่ยวแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม

สมัคร