โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท. (สุขุมวิท 29) จะย้ายที่ทำการชั่วคราวไปที่อาคารไทมส์ สแควร์


แจ้งย้ายที่ทำการโรงเรียนชั่วคราว