*1-17 พ.ค. 2564 สำนักงานโรงเรียนทำการ จ.–ศ. 8.00-16.00 น.

การสอบวัดระดับภาษาไทย ส.ส.ท. ครั้งที่ 24Download Application form Test Instructions and Example