*1-17 พ.ค. 2564 สำนักงานโรงเรียนทำการ จ.–ศ. 8.00-16.00 น.

หลักสูตรอบรมสำหรับผู้สอนภาษา
Training Course for Language Teachers