Hotline: 088-499-3151

กิจกรรมร้อยมาลัยวันสงกรานต์ (2561)


มาลัย เป็นดอกไม้ประดิษฐ์แบบไทยลักษณะหนึ่ง โดยนำดอกมะลิ กลีบดอกไม้ และใบไม้ มาร้อยผูกเป็นพวง มีลักษณะหลากหลายต่างๆ กันไป เป็นเอกลักษณ์ที่แสดงถึงวัฒนธรรมไทยและความเป็นไทย โดยคนไทยนิยมมอบมาลัยเพื่อแสดงถึงความเคารพรักแก่ญาติผู้ใหญ่ และในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ทางโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท. ของเราได้จัดกิจกรรมร้อยมาลัยด้วยชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่ TPAacademy Facebook


ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด