Hotline: 088-499-3151

กิจกรรมร้อยมาลัยวันแม่ (2561)


เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 เป็นวันแม่แห่งชาติ ทางโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท. จึงได้จัดกิจกรรมร้อยมาลัย เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยขึ้น คนไทยมักมอบมาลัยให้พ่อแม่เพื่อแสดงถึงความเคารพรัก และนิยมมอบมาลัยให้คุณแม่เนื่องในวันแม่อีกด้วย

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่ TPAacademy Facebook


ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด