Hotline: 088-499-3151

กิจกรรมประดิษฐ์กระทง (2561)


ลอยกระทงเป็นประเพณีที่สืบทอดในหมู่ชาวไทยมาแต่โบราณ โดยจะมีการนำกระทงไปลอยในแม่น้ำคืนวันเพ็ญเดือนสิบสองเพื่อแสดงความขอบคุณต่อพระแม่คงคา ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท. ของเราก็ร่วมจัดกิจกรรมประดิษฐ์กระทงด้วย ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่ TPAacademy Facebook


ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด