Hotline: 088-499-3151

กิจกรรม BOTANICAL EMBROIDERY ON FUROSHIKI (กรกฎาคม 2562)


กิจกรรม BOTANICAL EMBROIDERY ON FUROSHIKI เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้ลองมาเรียนปักผ้าฟุโรชิกิตามสไตล์ของตัวเองและยังได้ผลงานสวยๆกลับบ้านไปอีกด้วย สนใจดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ TPAacademy Facebook


ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด