Hotline: 088-499-3151

กิจกรรม วัฒนธรรมการกินอาหารญี่ปุ่น (กันยายน 2562)


ภาพกิจกรรรม วัฒนธรรมการกินอาหารญี่ปุ่น ของนักเรียนในชั้นเรียน "สนทนาภาษาญี่ปุ่น Marugoto A1" ร่วมกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่น และ นักศึกษาฝึกงานชาวญี่ปุ่น ณ โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท. โดยกิจกรรมในครั้งนี้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการกินของประเทศญี่ปุ่น เช่น อาหารญี่ปุ่น มารายาทในการใช้ตะเกียบ เป็นต้น สนใจดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่ TPAacademy Facebook


ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด