พิธีรับมอบรางวัลเกียรติยศ


ผศ.ประยูร เชี่ยววัฒนา นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. รับมอบ "รางวัลและการประกาศเกียรติคุณแด่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่วงการการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น" เป็นรางวัลสำหรับกิจกรรมโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท. สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม ภายใต้ การดำเนินงานของ ส.ส.ท. เป็นองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น จัดโดยมูลนิธิฮาคูโฮโด เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมรามาดา พลาซ่า กรุงเทพ

โรงเรียนภาษาวัฒนธรรม ส.ส.ท. ได้รับรางวัลเกียรติยศ (大賞) ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่วงการการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

โรงเรียนภาษาวัฒนธรรม ส.ส.ท. ได้รับรางวัลเกียรติยศ (大賞) ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่วงการการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

โรงเรียนภาษาวัฒนธรรม ส.ส.ท. ได้รับรางวัลเกียรติยศ (大賞) ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่วงการการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

โรงเรียนภาษาวัฒนธรรม ส.ส.ท. ได้รับรางวัลเกียรติยศ (大賞) ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่วงการการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น


ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด